Europos Sąjunga

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Apžvalga

 • Vaidmuo: stiprinti apsaugą Europoje nuo infekcinių ligų
 • Direktorė: Andrea Ammon
 • Įsteigta: 2005 m.
 • Darbuotojų skaičius: 290
 • Vieta: Stokholmas (Švedija)
 • Interneto svetainė: ECDC

Veikla

 • Analizuoja ir aiškina duomenis iš ES šalių apie 52 užkrečiamąsias ligas ir sveikatos sutrikimus, naudodamas Europos stebėjimo sistemą (TESSy);
 • teikia mokslines konsultacijas ES vyriausybėms ir institucijoms;
 • užtikrina ankstyvąES kylančių grėsmių nustatymą ir analizę;
 • koordinuoja Europos intervencinės epidemiologijos mokymo programą (EPIET) ir Europos viešosios sveikatos mikrobiologijos srityje mokymo programą (EUPHEM);
 • padeda ES šalių vyriausybėms pasirengti ligų protrūkiams;
 • rengia kasmetinę trijų dienų Europos taikomosios užkrečiamųjų ligų epidemiologijos mokslinę konferenciją (ESCAIDE).

Struktūra

ECDC sudaro:

ECDC yra 5 skyriai:

 • Vyriausiojo mokslininko biuras;
 • Parama stebėjimui ir reagavimui;
 • Visuomenės sveikatos apsaugos sistemos gebėjimai ir komunikavimas;
 • Išteklių valdymas ir koordinavimas;
 • Informacinės ir ryšių technologijos.

Veiklos būdai

Ji teikia stebėjimo duomenis ir mokslines konsultacijas apie 52 privalomas pranešti užkrečiamąsias ligas ir sveikatos sutrikimus, apie ligų protrūkius ir grėsmes visuomenės sveikatai. Agentūra remiasi savo specialistų kompetencija ir žiniomis, taip pat visos Europos ligų tinklais ir nacionalinėmis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.

ECDC veikia 3 svarbios ligų kontrolės sistemos:

 • EWRS (įspėjimas nustačius grėsmę);
 • EPIS (epidemiologinė žvalgybinė informacija);
 • TESSy (sergamumo stebėjimas).

ECDC glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES agentūromis ir ne ES organizacijomis, įskaitant:

Nauda

 • visuomenės sveikatos srities veikėjams Europoje, visų pirma
  • nacionalinėms ir subnacionalinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms ES ir EEE;
  • ES institucijoms;
  • kitiems Europos politikos formuotojams;
 • visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, tyrėjams, tarptautinėms organizacijoms ir ne ES nacionalinėms institucijoms.
Kontaktiniai duomenys

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras(ECDC)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Gustav III:s Boulevard 40
16973 Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Back to top