Europska unija

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

Pregled

 • Uloga: jačanje obrane Europe od zaraznih bolesti
 • Direktorica: Andrea Ammon
 • Godina osnivanja: 2005.
 • Broj zaposlenika: 290
 • Lokacija: Stockholm (Švedska)
 • Internetska stranica: ECDC

Djelokrug

 • Upotrebom Europskog nadzornog sustava (TESSy) analizira i tumači podatke dobivene od država članica EU-a o 52 prenosive bolesti i stanja.
 • Pruža znanstvene savjete vladama i institucijama država članica EU-a.
 • Osigurava rano otkrivanje i analizu nadolazećih prijetnji EU-u.
 • Koordinira Europski program za osposobljavanje za epidemiološke intervencije (EPIET) i Europski program za osposobljavanje za mikrobiologiju u javnom zdravstvu (EUPHEM).
 • Pomaže vladama država članica EU-a da se pripreme za izbijanje bolesti.
 • Organizira godišnju trodnevnu znanstvenu konferenciju ESCAIDE – Europsku znanstvenu konferenciju o primijenjenoj epidemiologiji zaraznih bolesti.

Struktura

ECDC sastoji se od:

Organizacijska struktura ima pet odjela:

 • ured glavnog znanstvenika,
 • potpora nadzoru i odgovoru,
 • kapaciteti i komunikacija povezani s javnim zdravstvom,
 • upravljanje resursima i koordinacija te
 • informacijske i komunikacijske tehnologije.

Način rada

ECDC osigurava nadzor podataka te pruža znanstvene savjete o 52 prenosive bolesti i stanja o kojima dobiva obavijesti te o izbijanju bolesti i prijetnjama javnom zdravstvu. Agencija se oslanja na stručnost i znanja svojeg stručnog osoblja, paneuropskih mreža za bolesti i nacionalnih tijela nadležnih za javno zdravstvo.

ECDC upravlja trima nužnim sustavima, od kojih svaki obuhvaća drugo područje kontrole bolesti:

 • EWRS (obavijesti o otkrivenim prijetnjama),
 • EPIS (informacije o epidemijama),
 • TESSy (nadzor bolesti).

ECDC blisko surađuje sa svim ostalim agencijama EU-a i s organizacijama koje nisu dio EU-a, uključujući:

Korisnici

 • zajednica javnog zdravstva u Europi, a posebno:
  • tijela nadležna za javno zdravstvo u EU-u/EGP-u na nacionalnoj i nižim razinama,
  • institucije EU-a,
  • ostali europski kreatori politika,
 • stručnjaci u području javnog zdravstva, istraživači, međunarodne organizacije i nacionalna tijela u državama izvan Europe.
Kontaktni podaci

Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti(ECDC)

Kontaktni podaci

Adresa

Gustav III:s Boulevard 40
16973 Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Faks
+46 8 586 010 01
Back to top