an tAontas Eorpach

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC)

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC)

Forbhreathnú

 • Ról: An chosaint atá ag an Eoraip i gcoinne galair ionfhabhtaíocha a neartú
 • Stiúrthóir: Andrea Ammon
 • Bliain a bhunaithe: 2005
 • Líon foirne: 290
 • Suíomh: Stócólm (an tSualainn)
 • Suíomh gréasáin: ECDC

An t-eolas is déanaí ó ECDC maidir le COVID-19

A ndéanann sé

 • An Córas Eorpach um Fhaireachas (TESSy) a úsáid le sonraí as Ballstáit an Aontais Eorpaigh a anailísiú agus a léamh maidir le 52 ghalar ionfhabhtaíocha.
 • Comhairle eolaíoch a chur ar fáil do rialtais agus d'institiúidí an Aontais Eorpaigh.
 • A chinntiú go mbraitear bagairtí go luath agus anailís a dhéanamh ar na bagairtí atá ag teacht chun cinn san Aontas.
 • An Clár Eorpach um Oiliúint san Eipidéimeolaíocht Idirghabhála (EPIET) agus an Clár Eorpach um Oiliúint sa Mhicribhitheolaíocht don tSláinte Phoiblí (EUPHEM) a chomhordú.
 • Cabhrú le rialtais na mBallstát ullmhú do ráigeanna galar.
 • ESCAIDE, an Chomhdháil Eolaíoch Eorpach maidir leis an Eipidéimeolaíocht Fheidhmeach i nGalair Ionfhabhtaíocha, comhdháil bhliantúil trí lá, a eagrú.

Struchtúr

Is é atá in ECDC:

Tá 5 aonad i struchtúr na heagraíochta:

 • Oifig an Phríomheolaí
 • Tacaíocht Faireachais agus Freagartha
 • Acmhainní agus Cumarsáid sa tSláinte Phoiblí
 • Bainistiú agus Comhordú Acmhainní
 • Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Cuireann ECDC sonraí i dtaobh faireachais agus comhairle eolaíoch ar fáil maidir leis na 52 ghalar ionfhabhtaíocha is gá fógra a thabhairt ina leith, ráigeanna de na galair sin agus bagairtí uathu don tsláinte phoiblí san áireamh. Tá saineolas ag foireann ECDC féin, ach faightear eolas agus saineolas freisin ó líonraí Eorpacha galar agus ó chomhlachtaí náisiúnta sláinte poiblí.

Tá 3 chóras thábhachtacha ag ECDC. Baineann gach córas ar leith le réimse éagsúil den rialú galar:

 • EWRS (rabhaidh i dtaobh galair a bhraitear)
 • EPIS (faisnéis eipidéimeach)
 • TESSy (faireachas galar).

Oibríonn an Lárionad go dlúth le gníomhaireachtaí eile Eorpacha agus le heagraíochtaí nach bhfuil san Aontas, m.sh.:

Iad sin a bhaineann leas as

 • lucht sláinte poiblí san Eoraip, go háirithe
  • comhlachtaí sláinte poiblí náisiúnta agus fo-náisiúnta san Aontas/LEE
  • institiúidí an Aontais Eorpaigh
  • daoine eile a cheapann beartais san Eoraip
 • gairmithe sláinte poiblí, taighdeoirí, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus údaráis náisiúnta lasmuigh den Eoraip.
Sonraí teagmhála

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú(ECDC)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Gustav III:s Boulevard 40
16973 Solna

Sverige

Teileafón
+46 8 586 010 00
Facs
+46 8 586 010 01
Back to top