Euroopan Unioni

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

Perustiedot

 • Tehtävä: auttaa parantamaan Euroopan maiden kykyä torjua tartuntatauteja
 • Johtaja: Andrea Ammon
 • Perustettu: 2005
 • Henkilöstömäärä: 290
 • Toimipaikka: Tukholma (Ruotsi)
 • Verkkosivusto: ECDC

ECDC:n uusimmat julkaisut covid-19-pandemiasta

Tehtävät

 • Analysoi ja tulkitsee EU-mailta 52 tartuntataudista saamaansa tietoa käyttäen apunaan TESSy-seurantajärjestelmää.
 • Antaa tieteellisiä neuvoja EU-maiden hallituksille ja elimille.
 • Edistää uusien terveysuhkien havaitsemista varhaisessa vaiheessa ja analysoi niitä.
 • Koordinoi kentällä toimivien epidemiologien eurooppalaista koulutusohjelmaa (EPIET) ja mikrobiologiaa koskevaa eurooppalaista kansanterveysalan koulutusohjelmaa (EUPHEM).
 • Tukee EU-maita tautiesiintymiin valmistautumisessa.
 • Järjestää joka vuosi kolmipäiväisen infektioepidemiologian tiedekonferenssin (ESCAIDE).

Rakenne

Keskukseen kuuluu

Sen organisaatiorakenne muodostuu 5 yksiköstä:

 • tutkimusjohtajan virasto
 • seurannan ja toimien tuki
 • kansanterveyteen liittyvät valmiudet ja viestintä
 • resurssien hallinta ja koordinointi
 • tieto- ja viestintätekniikka

Toiminta

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus tarjoaa valvontatietoja ja tieteellisiä lausuntoja 52 ilmoitettavasta tartuntataudista sekä tautiesiintymistä ja kansanterveyteen kohdistuvista uhista. Se käyttää omien asiantuntijoidensa lisäksi tietolähteenään Euroopan laajuisia tautien seurannan verkostoja ja EU-maiden kansallisia elimiä.

Keskuksen käytössä on tautien valvonnan eri osa-aloilla 3 järjestelmää:

 • EWRS (varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä)
 • EPIS (epidemiatiedot)
 • TESSy (tautien seuranta).

Keskus toimii tiiviissä yhteistyössä EU:n muiden virastojen ja EU:n ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm.

Hyötyjät

 • Terveysalan toimijat Euroopassa, erityisesti
  • kansanterveysalan kansalliset ja alempien hallintotasojen elimet EU:ssa/ETA:ssa
  • EU:n toimielimet
  • muut päättäjät Euroopassa
 • kansanterveysalan ammattilaiset, tutkijat, kansainväliset organisaatiot ja eri maiden kansalliset viranomaiset Euroopan ulkopuolella.
Yhteystiedot

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus(ECDC)

Yhteystiedot

Osoite

Gustav III:s Boulevard 40
16973 Solna

Sverige

P.
+46 8 586 010 00
F.
+46 8 586 010 01
Back to top