Euroopa Liit

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

Ülevaade

 • Ülesanded: Tugevdada Euroopas kaitsevõimet nakkushaiguste vastu
 • Direktor: Andrea Ammon
 • Asutamisaasta: 2005
 • Töötajate arv: 290
 • Asukoht: Stockholm (Rootsi)
 • Veebisait: ECDC

Tegevusvaldkonnad

 • Anaüüsib ja tõlgendab ELi liikmesriikide andmeid 52 nakkuhaiguse ja -seisundi kohta, kasutades Euroopa seiresüsteemi (TESSy).
 • Annab teaduslikku nõu ELi valitsustele ja institutsioonidele.
 • Tagab tekkivate ohtude varajase tuvastamise ja analüüsi ELis.
 • Koordineerib epidemioloogiaalase sekkumise Euroopa programmi (EPIET) ja rahvatervise mikrobioloogiaalast Euroopa koolitusprogrammi (EUPHEM).
 • Aitab ELi valitsustel valmistuda ette haiguspuhanguteks.
 • Korraldab Euroopa teaduskonverentsi nakkushaiguste rakendusliku epidemioloogia kohta (ESCAIDE), mis toimub igal aastal ning mis kestab 3 päeva.

Struktuur

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus koosneb:

Keskuse organisatsioonilise struktuuri moodustavad 5 üksust:

 • juhtivteaduri büroo;
 • järelevalve ja reageerimise toetamine;
 • rahvatervisealane suutlikkus ja teabevahetus;
 • ressursside haldamine ja koordineerimine
 • info- ja sidetehnoloogia.

Töömeetodid

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus annab seireandmeid ja teaduslikku nõu 52 teatamiskohustusliku nakkushaiguse ja -seisundi, haiguspuhangute ja rahvatervise ohu kohta. Amet kasutab enda töötajate, üleeuroopaliste võrkude ja riiklike tervishoiuasutuste kogemusi ja teadmisi.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus haldab 3 peamist süsteemi, millest igaüks hõlmab konkreetset haigustõrje valdkonda:

 • EWRS (varajase hoiatamise ja reageerimise süsteem)
 • EPIS (epideemiateave)
 • TESSy (haiguste seire).

Amet teeb tihedat koostööd kõigi teiste ELi ametite ja ELi väliste organisatsioonidega, sealhulgas:

Kasusaajad

 • rahvatervise valdkonnas tegutsevad asutused Euroopas, eelkõige
  • riiklikud ja piirkondlikud rahvaterviseasutused ELis/EMPs;
  • ELi institutsioonid;
  • muud Euroopa tasandi poliitikakujundajad;
 • rahvatervise valdkonna töötajad, rahvusvahelised organisatsioonid ja riiklikud ametiasutused väljaspool Euroopat.
Back to top