Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης έναντι των λοιμωδών νόσων
 • Διευθύντρια: Andrea Ammon
 • Έτος ίδρυσης: 2005
 • Αριθμός προσωπικού: 290
 • Τόπος: Στοκχόλμη, Σουηδία
 • Ιστότοπος: ECDC

Τελευταίες πληροφορίες από το ECDC σχετικά με τη νόσο COVID- 19

Τι κάνει

 • Αναλύει και ερμηνεύει δεδομένα από χώρες της ΕΕ σχετικά με 52 μεταδοτικές νόσους και παθήσεις, χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης (TESSy).
 • Παρέχει επιστημονικές συμβουλές στις κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ.
 • Διασφαλίζει την έγκαιρη ανίχνευση και ανάλυση νεοεμφανιζόμενων απειλών στην ΕΕ.
 • Συντονίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της επιδημιολογικής παρέμβασης (EPIET) και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης στη μικροβιολογία στον τομέα της δημόσιας υγείας (EUPHEM).
 • Βοηθά τις κυβερνήσεις της ΕΕ να προετοιμάζονται για περιπτώσεις εκδήλωσης επιδημιών.
 • Διοργανώνει το ετήσιο τριήμερο ευρωπαϊκό επιστημονικό συνέδριο για την εφαρμοσμένη επιδημιολογία λοιμωδών νόσων (ESCAIDE).

Δομή

Το ECDC αποτελείται από:

η οργανική δομή του αποτελείται από 5 μονάδες:

 • Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή
 • Βοήθεια για την επιτήρηση και την άμεση αντίδραση
 • Δυναμικό και επικοινωνία στον τομέα της δημόσιας υγείας
 • Διαχείριση και συντονισμός των πόρων
 • Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

Πώς λειτουργεί

Παρέχει δεδομένα επιτήρησης και επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τις 52 μεταδοτικές νόσους και παθήσεις που πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά, τις επιδημίες και τις απειλές για τη δημόσια υγεία. Το Κέντρο αντλεί εμπειρία και γνώσεις από το δικό του εξειδικευμένο προσωπικό, τα πανευρωπαϊκά δίκτυα για τις νόσους και τους εθνικούς φορείς δημόσιας υγείας.

Το ECDC εφαρμόζει 3 βασικά συστήματα, που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς ελέγχου των νόσων:

 • EWRS (συνεγερμοί σε περίπτωση εντοπισμού απειλών)
 • EPIS (πληροφορίες σχετικά με επιδημίες)
 • TESSy (επιτήρηση νόσων).

Συνεργάζεται στενά με όλους τους άλλους οργανισμούς της ΕΕ, αλλά και με άλλους οργανισμούς, όπως:

Ποιοι ωφελούνται

 • σε όσους ασχολούνται με τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, ειδικότερα
  • σε εθνικούς και περιφερειακοί φορείς δημόσιας υγείας στην ΕΕ/τον ΕΟΧ
  • στα όργανα της ΕΕ
  • σε άλλους ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής
 • σε επαγγελματίες του τομέα της δημόσιας υγείας, ερευνητές, διεθνείς οργανισμούς και εθνικές αρχές εκτός Ευρώπης.
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(ECDC)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Gustav III:s Boulevard 40
16973 Solna

Sverige

Τηλ
+46 8 586 010 00
Φαξ
+46 8 586 010 01
Back to top