Evropská unie

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Přehled

 • Úloha: Pomáhat chránit Evropu před hrozbou infekčních nemocí.
 • Ředitelka: Andrea Ammonová
 • Datum zřízení: 2005
 • Počet zaměstnanců: 290
 • Sídlo: Stockholm (Švédsko)
 • Internetové stránky: ECDC

Náplň činnosti

 • Za pomoci evropského systému dozoru (databáze TESSy) analyzovat a interpretovat údaje ze členských států týkající se 52 přenosných onemocnění.
 • Poskytovat vědecké poradenství členským státům a orgánům EU.
 • Zajistit včasnou detekci a analýzu nově vznikajících hrozeb pro EU.
 • Koordinovat Evropský program pro odbornou přípravu v oblasti intervenční epidemiologie (EPIET) a Evropskou odbornou mikrobiologickou přípravu v oblasti veřejného zdraví (EUPHEM).
 • Pomáhat státům EU připravit se na eventuální propuknutí epidemie.
 • Pořádat třídenní evropskou vědeckou konferenci o aplikované epidemiologii infekčních nemocí (ESCAIDE), která se koná každý rok.

Struktura

Středisko ECDC tvoří:

Jeho organizační struktura je následující (středisko tvoří 5 oddělení):

 • Úřad hlavního vědeckého pracovníka
 • Podpora dohledu a reakce
 • Kapacita veřejných zdravotních systémů a komunikace
 • Řízení zdrojů a koordinace
 • Informační a komunikační technologie

Způsob fungování

Poskytuje údaje ze systému dozoru a vědecké poradenství ohledně 52 přenosných onemocnění, jejichž výskyt podléhá nahlašování. Dále má za úkol šířit informace o propuknutí případných epidemií a zdravotních hrozbách. Odborné znalosti a poznatky středisku dodávají jednak její vlastní zaměstnanci, kteří se specializují na různé oblasti, jednak celoevropské sítě zabývající se přenosnými onemocněními a zdravotnické orgány jednotlivých států.

Středisko ECDC provozuje 3 základní systémy, z nichž každý pokrývá jinou oblast kontroly nemocí:

 • EWRS (systém včasného varování před zdravotními hrozbami)
 • EPIS (epidemiologický informační systém)
 • TESSy (systém dozoru).

Středisko úzce spolupracuje se všemi ostatními agenturami EU a s organizacemi zemí mimo EU, například:

Pro koho znamená přínos

 • Pro pracovníky v sektoru veřejného zdraví v Evropě, zejména
  • celostátní a regionální zdravotnické orgány v EU a EHP
  • orgány Evropské unie
  • ostatní tvůrce politik v Evropě.
 • Pro zdravotníky, vědce, mezinárodní a celostátní organizace mimo Evropu.
Kontaktní údaje: 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí(ECDC)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel: 
+46 8 586 010 00
Fax: 
+46 8 586 010 01
Back to top