Европейски съюз

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

Преглед

 • Роля: укрепване на защитните механизми на Европа срещу инфекциозните болести
 • Директор: Andrea Аmmon
 • Създаден: 2005
 • Брой служители: 290
 • Местоположение: Стокхолм (Швеция)
 • Уебсайт: ECDC

Най-новата информация за COVID-19 от ECDC

С какво се занимава

 • Анализира и тълкува данни от страните от ЕС за 52 заразни болести и състояния, като използва Европейската система за надзор (TESSy).
 • Предоставя научни съвети за европейските правителства и институции.
 • Гарантира ранно откриване и анализ на възникващи заплахи за ЕС.
 • Координиране на Европейската програма за обучение по интервенционна епидемиология (EPIET) и Европейската програма в областта на микробиологията и общественото здраве (EUPHEM).
 • Помощ за правителствата на държавите от ЕС при подготовка за епидемии.
 • Ежегодно организиране на ESCAIDE, тридневната Европейска научна конференция по приложна епидемиология на заразните болести.

Структура

ECDC се състои от:

Организационната структура включва 5 отдела:

 • Служба на главния научен съветник
 • Помощ за надзор и реагиране
 • Капацитет на общественото здравеопазване и комуникации
 • Управление и координация на ресурсите
 • Информационни и комуникационни технологии

Как функционира

Центърът предоставя данни от наблюдения и научни съвети по отношение на 52 заразни болести и състояния, епидемии и заплахи за общественото здраве. Центърът разчита на опита и познанията на своите експерти, на общоевропейските мрежи по определени болести и на националните органи за опазване на общественото здраве.

ECDC управлява 3 важни системи, обхващащи различни области от контрола върху заболяванията:

 • EWRS (сигнали за заплахи)
 • EPIS (събиране на епидемиологични сведения)
 • TESSy (надзор върху болестите).

Центърът работи в тясно сътрудничество с всички други агенции на ЕС и с организации извън ЕС, включително:

Кой има полза от това

 • общественото здравеопазване в Европа, и по-специално
  • националните и поднационалните органи за опазване на общественото здраве в ЕС/ЕИП
  • институциите на ЕС
  • други европейски политици
 • специалистите, изследователите, международните организации и националните органи в областта на общественото здравеопазване извън Европа.
Координати за връзка

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(ECDC)

Координати за връзка

Адрес

Gustav III:s Boulevard 40
16973 Solna

Sverige

Тел
+46 8 586 010 00
Факс
+46 8 586 010 01
Back to top