Europeiska Unionen

Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Översikt

 • Uppgift: Skapa enhetlig reglering och tillsyn av banksektorn i EU
 • Ordförande: Andrea Enria
 • Verkställande direktör: Adam Farkas
 • Inrättad: 2011
 • Antal anställda: 154
 • Plats: Paris (Frankrike)
 • Webbplats: EBA

Europeiska bankmyndigheten är en EU-byrå som ska bidra till en enhetlig reglering och tillsyn av banksektorn i alla EU-länder. Målet är att skapa en effektiv, öppen och stabil inre marknad för bankprodukter i EU.

Verksamhet

 • Bidrar till att ta fram ett enhetligt regelverk för EU:s banksektor.
 • Publicerar tillsynsdata om EU:s banker för att bidra till bättre insyn, marknadsdisciplin och finansiell stabilitet i hela EU.
 • Stöder de nationella myndigheternas samarbete om tillsyn av bankgrupper som är verksamma i flera länder och medlar i tvister där flera länder är inblandade.
 • Främjar en öppen, enkel och rättvis EU-marknad för konsumenter av finansiella produkter och tjänster och ser till att alla konsumenter behandlas rättvist och skyddas i hela EU.

Organisation

EBA:s ordförande leder mötena i tillsynsstyrelsen, som består av EU-ländernas tillsynsmyndigheter.

Den verkställande direktören leder den operativa verksamheten.

Vem bestämmer vad?

 • Tillsynsstyrelsen – fattar bankmyndighetens alla politiska beslut
 • Förvaltningsstyrelsen – ser till att myndigheten fullgör sitt uppdrag och arbetsprogram
 • Resolutionskommittén – fattar beslut om resolution av banker

Arbetssätt

Alla åtgärder diskuteras i tekniska arbetsgrupper och ständiga kommittéer, där ländernas myndigheter kan framföra sina synpunkter. Vid behov samarbetar man också med andra nationella, europeiska eller internationella organ.

De slutgiltiga besluten fattas av tillsynsstyrelsen.

EBA samarbetar också med de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) om övergripande frågor i den gemensamma kommittén.

EBA:s årliga arbetsprogram

Målgrupper

 • EU-institutionerna
 • Banksektorn och bankkunder
 • EU:s ekonomi i stort
Kontaktuppgifter till

Europeiska bankmyndigheten(EBA)

Kontaktuppgifter till

Adress

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Tfn
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top