Evropska unija

Evropski bančni organ (EBA)

Evropski bančni organ (EBA)

Pregled

 • Naloga: vzpostaviti enotni regulativni in nadzorni okvir za celoten bančni sektor EU
 • Predsednik: Andrea Enria
 • Izvršni direktor: Adam Farkas
 • Ustanovitev: 2011
 • Število zaposlenih: 154
 • Sedež: London (Združeno kraljestvo). Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU bo Evropski bančni organ najpozneje do 30 marca 2019 premeščen v Pariz.
 • Spletišče: Evropski bančni organ

Evropski bančni organ izvaja standardni sveženj pravil za urejanje in nadzor bančništva v vseh državah EU. Cilj je vzpostaviti učinkovit, pregleden in stabilen enotni trg z bančnimi produkti EU.

Naloge

 • Daje predloge v zvezi z oblikovanjem enotnega, standardnega svežnja pravil za bančništvo EU – enotnega pravilnika.
 • Omogoča centralizirano razkritje nadzorniških podatkov o bankah EU (za povečanje transparentnosti, tržne discipline in finančne stabilnosti v EU).
 • Spodbuja sodelovanje med nacionalnimi organi pri nadzoru bančnih skupin, ki poslujejo v več kot 1 državi, posreduje v sporih, ki zadevajo več kot 1 državo.
 • Spodbuja transparentno, enostavno in pravično delovanje trga EU za potrošnike finančnih produktov in storitev ter zagotavlja pošteno obravnavo in zaščito vseh potrošnikov finančnih produktov v EU.

Struktura

Predsednik organa vodi razprave na sestankih odbora nadzornikov EBA, v katerem so predstavniki nadzornih organov iz vsake države EU.

Operativno delo nadzira izvršni direktor.

Struktura upravljanja

 • Odbor nadzornikov– sprejema vse politične odločitve Evropskega bančnega organa
 • Upravni odbor – skrbi za to, da Evropski bančni organ izvaja svoje pristojnosti in delovni program
 • Odbor za reševanje – sprejema odločitve v zvezi z reševanjem bank

Delovanje

O vseh storitvah Evropskega bančnega organa razpravljajo tehnične delovne skupine in stalni odbori, nacionalni organi lahko sodelujejo s svojimi predlogi. Po potrebi Evropski bančni organ tudi sodeluje z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi organi in organi EU.

Končne produkte sprejme Odbor nadzornikov.

Evropski bančni organ tudi tesno sodeluje z nadzornimi organi EU pri medsektorskih vprašanjih v Skupnem odboru evropskih nadzornih organov .

Letni delovni program

Koristi

 • Delo organa koristi institucijam EU,
 • podjetjem in potrošnikom v bančnem sektorju,
 • celotnemu gospodarstvu EU.
Kontaktni podatki

Evropski bančni organ(EBA)

Kontaktni podatki

Naslov

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tel
+44 (0)207 382 1776
Fax
+44 (0)207 382 1771
Back to top