Uniunea Europeană

Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

Prezentare generală

 • Rol: Crearea unui singur cadru de reglementare și de supraveghere a sectorului bancar pentru întreaga UE
 • Președinte: Andrea Enria
 • Director executiv: Adam Farkas
 • Înființare: 2011
 • Angajați: 154
 • Sediu: Paris (Franța)
 • Site: ABE

ABE este agenția UE care se ocupă de implementarea unui set standard de norme privind reglementarea și supravegherea sistemului bancar din toate țările Uniunii. Scopul său este de a crea o piață unică eficientă și transparentă a produselor bancare.

Ce face

 • Contribuie la crearea unui set standard de norme pentru sistemul bancar din UE - cadrul unic de reglementare.
 • Asigură comunicarea centralizată a informațiilor privind supravegherea băncilor din UE (pentru a crește transparența, disciplina pieței și stabilitatea financiară peste tot în Uniune).
 • Promovează cooperarea între autoritățile naționale în ceea ce privește supravegherea grupurilor bancare care operează în cel puțin două țări și mediază litigiile în care sunt implicate cel puțin două țări.
 • Promovează o piață a UE transparentă, simplă și echitabilă pentru consumatorii de produse și servicii financiare și garantează că aceștia beneficiază de o protecție și un tratament echitabil peste tot în UE.

Structură

Președintele ABE conduce discuțiile din cadrul reuniunilor Consiliului de supraveghere al ABE, care este format din autoritățile de supraveghere din fiecare țară membră a UE.

Activitățile operaționale ale Autorității sunt supervizate de directorul său executiv.

Structura de guvernanță a ABE:

 • Consiliul de supraveghere - ia toate deciziile politice
 • Consiliul de administrație - se asigură că Autoritatea își respectă mandatul și programul de lucru
 • Comitetul de rezoluție - ia deciziile în materie de soluționare a situațiilor de criză bancară

Cum funcționează

Toate documentele elaborate de ABE sunt discutate în cadrul grupurilor de lucru și al comitetelor permanente, la care își pot aduce contribuția toate autoritățile naționale. Dacă este necesar, ABE cooperează, de asemenea, cu alte organisme naționale, internaționale sau europene.

Produsele finale sunt adoptate de Consiliul de supraveghere.

ABE colaborează îndeaproape cu celelalte autorități europene de supraveghere, pe teme cu relevanță transsectorială. Această colaborare se realizează în cadrul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere.

Programul anual de lucru al ABE

Beneficiari

 • Instituțiile UE
 • Întreprinderile și consumatorii din sectorul bancar
 • Economia UE în ansamblu.
Date de contact

Autoritatea Bancară Europeană(ABE)

Date de contact

Adresă

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Tel
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top