Europese Unie

Europese Bankautoriteit (EBA)

Europese Bankautoriteit (EBA)

In het kort

 • Rol: Eenduidige regels vaststellen voor en toezicht houden op de bankensector in de EU
 • Voorzitter: Andrea Enria
 • Directeur: Adam Farkas
 • Opgericht: 2011
 • Medewerkers: 154
 • Locatie: Parijs (Frankrijk)
 • Website: EBA

De EBA is het EU-agentschap dat belast is met de toepassing van uniforme regels in het kader van het toezicht op de banken in de EU. Dit moet leiden tot een efficiënte, transparante en stabiele interne markt voor bankproducten in de EU.

Taken

 • De EBA helpt bij de vaststelling van uniforme regels voor de banken in de EU: het Single Rulebook.
 • Zij verstrekt gecentraliseerde informatie over de banken in de EU om de transparantie, marktdiscipline en financiële stabiliteit van het EU-bankstelsel te vergroten.
 • Zij bevordert de samenwerking tussen nationale autoriteiten bij het toezicht op bankconcerns die in meerdere landen actief zijn, en bemiddelt bij geschillen waarbij meerdere landen betrokken zijn.
 • Zij bevordert een transparante, eenvoudige en eerlijke EU-markt voor afnemers van financiële producten en diensten en zorgt dat alle klanten in de hele EU fair worden behandeld en beschermd.

Structuur

De voorzitter van de EBA leidt de vergaderingen van de raad van toezichthouders van de EBA, die bestaat uit vertegenwoordigers van de toezichthouders uit de EU-landen.

De directeur ziet toe op de dagelijkse activiteiten.

Bestuursorganen:

 • raad van toezichthouders: neemt de beleidsbeslissingen
 • raad van bestuur: ziet erop toe dat de EBA zich aan haar opdracht en werkprogramma houdt
 • afwikkelingscomité: neemt beslissingen over de afwikkeling van banken

Werkwijze

Elke beslissing wordt voorbereid in technische werkgroepen en permanente comités, waarbij alle nationale toezichthouders een inbreng hebben. Waar nodig werkt de EBA ook samen met andere nationale, Europese en internationale instanties.

De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de raad van toezichthouders.

De EBA werkt op gebieden die voor meerdere sectoren relevant zijn, ook nauw samen met de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA's) binnen het Gemengd Comité van ESA's.

Jaarlijks werkprogramma

Wie is erbij gebaat

 • EU-instellingen
 • Financiële instellingen en klanten daarvan
 • De EU-economie in het algemeen
Contact

Europese Bankautoriteit(EBA)

Contact

Adres

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Tel
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top