Eiropas Savienība

Eiropas Banku iestāde (EBI)

Eiropas Banku iestāde (EBI)

Īss apraksts

 • Uzdevums: izveidot vienotu visas ES banku nozares regulatīvo un uzraudzības ietvaru
 • Priekšsēdētājs: Andrea Enrija (Andrea Enria)
 • Izpilddirektors: Adams Farkašs (Adam Farkas)
 • Dibināšanas gads: 2011
 • Darbinieku skaits: 154
 • Atrašanās vieta: Parīze (Francija)
 • Tīmekļa vietne: EBI

EBI ir ES aģentūra, kurai visās ES valstīs ir jāpiemēro banku nozares regulējuma un uzraudzības standartnoteikumu kopums. Tās mērķis ir izveidot efektīvu, caurskatāmu un stabilu banku produktu vienoto tirgu ES.

Ko šī iestāde dara?

 • Piedalās ES banku nozari regulējoša vienota standartnoteikumu kopumavienotā noteikumu kopuma — izveidē.
 • Centralizēti izpauž ES banku uzraudzības datus (lai vairotu caurskatāmību, tirgus disciplīnu un finanšu stabilitāti visā ES).
 • Veicina valstu iestāžu sadarbību, tām uzraugot banku grupas, kas darbojas vairāk nekā vienā valstī, un nodrošina starpniecību strīdos, kuros iesaistītas vairākas valstis.
 • Veicina caurskatāmu, vienkāršu un godīgu ES tirgu finanšu produktu un pakalpojumu patērētājiem un nodrošina, ka attieksme pret patērētājiem ir godīga un viņi ir aizsargāti visā ES.

Struktūra

EBI priekšsēdētājs vada EBI Uzraudzības padomes sanāksmju diskusijas. Šajā padomē ir pārstāvētas visu ES valstu uzraudzības iestādes.

Iestādes operatīvo darbu kontrolē izpilddirektors.

EBI pārvaldības struktūra:

 • Uzraudzības padome – pieņem visus EBI politiskos lēmumus;
 • valde — garantē, ka EBI pilda savu uzdevumu un darba programmu;
 • Noregulējuma komiteja – pieņem lēmumus ar banku noregulējumu saistītos jautājumos.

Kā šī iestāde strādā?

Visi EBI darbības rezultāti tiek apspriesti tehniskā darba grupās un pastāvīgajās komitejās, kurās var iesaistīties visu valstu iestādes. Vajadzības gadījumā EBI sadarbojas arī ar citām valsts, ES vai starptautiskām organizācijām.

Galīgos lēmumus pieņem Uzraudzības padome.

EBI arī cieši sadarbojas ar Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI) starpnozaru jautājumos EUI Apvienotajā komitejā.

EBI gada darba programma

Kas ir ieguvēji?

 • ES iestādes,
 • uzņēmumi un patērētāji banku nozarē,
 • ES ekonomika kopumā.
Kontaktinformācija

Eiropas Banku iestāde(EBI)

Kontaktinformācija

Adrese

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Ta-lr
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top