Europos Sąjunga

Europos bankininkystės institucija (EBI)

Europos bankininkystės institucija (EBI)

Apžvalga

 • Vaidmuo: sukurti bendrą viso ES bankų sektoriaus reguliavimo ir priežiūros sistemą
 • Pirmininkas: Andrea Enria
 • Vykdomasis direktorius: Adam Farkas
 • Įsteigta: 2011 m.
 • Darbuotojai: 154
 • Vieta: Paryžius (Prancūzija)
 • Interneto svetainė: EBI

Europos bankininkystės institucija yra ES agentūra, kuriai pavesta įgyvendinti standartinį taisyklių rinkinį, kurio paskirtis – visų ES šalių bankų sektoriaus reguliavimas ir priežiūra. Institucijos tikslas – sukurti veiksmingą, skaidrią ir stabilią ES bankininkystės produktų bendrąją rinką.

Veikla

 • Padeda rengti ES bankų sektoriui skirtą bendrą standartinį taisyklių rinkinįbendrą taisyklių sąvadą.
 • Užtikrina centralizuotą ES bankų priežiūros duomenų atskleidimą (kad būtų didinamas skaidrumas, rinkos drausmė ir finansinis stabilumas visoje ES).
 • Skatina nacionalinių institucijų bendradarbiavimą daugiau kaip vienoje šalyje veikiančių bankų grupių priežiūros klausimais ir tarpininkauja ginčų, susijusių su daugiau kaip viena valstybe, atvejais.
 • Skatina skaidrią, paprastą ir sąžiningą ES rinką finansinių produktų ir paslaugų vartotojams ir užtikrina, kad su visais vartotojais būtų elgiamasi sąžiningai ir jie būtų apsaugoti visoje ES.

Struktūra

Europos bankininkystės institucijos pirmininkas vadovauja diskusijoms EBI Priežiūros tarybos, kurią sudaro visų ES šalių priežiūros institucijų vadovai, posėdžiuose.

Institucijos veiklą prižiūri jos vykdomasis direktorius.

EBI valdymo struktūra:

 • Priežiūros taryba priima visus EBI politinius sprendimus;
 • Administracinė valdyba užtikrina, kad institucija laikytųsi savo kompetencijos ir darbo programos;
 • Pertvarkymo komitetas priima sprendimus bankų pertvarkymo klausimais.

Veiklos būdai

Visi EBI parengti projektai aptariami techninėse darbo grupėse ir nuolatiniuose komitetuose, kuriuose pasiūlymus gali teikti visos nacionalinės valdžios institucijos. Prireikus EBI bendradarbiauja ir su kitomis nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis įstaigomis.

Galutinius produktus tvirtina Priežiūros taryba.

EBI glaudžiai bendradarbiauja su ES priežiūros institucijomis įvairius sektorius apimančiais klausimais Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete.

EBI metinė darbo programa

Nauda

 • ES institucijoms
 • Įmonėms ir vartotojams bankų sektoriuje
 • Visai ES ekonomikai
Kontaktiniai duomenys

Europos bankininkystės institucija(EBI)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Tel
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top