Európai Unió

Európai Bankhatóság (EBH)

Európai Bankhatóság (EBH)

Áttekintés

 • Szerep: egységes szabályozási és felügyeleti keret létrehozása az uniós bankszektor egésze számára.
 • Elnök: Andrea Enria
 • Ügyvezető igazgató: Farkas Ádám
 • Alapítás éve: 2011
 • Személyzet létszáma: 154
 • Székhely: Párizs (Franciaország)
 • Honlap: EBH

Az Európai Bankhatóság feladata, hogy létrehozzon egy olyan egységes szabályrendszert, amely az uniós pénzintézetek szabályozását és felügyeletét hivatott biztosítani. Ennek a szabályrendszernek a célja az, hogy az uniós banki termékek egységes piaca átlátható és stabil legyen, valamint hatékonyan működjön.

Milyen feladatokat lát el?

 • Hozzájárul az uniós bankok egységes, standard szabályrendszerének, az egységes szabálykönyvnek a kidolgozásához.
 • Központilag nyilvánosságra hozza az uniós bankokkal kapcsolatos felügyeleti adatokat (ennek célja, hogy EU-szerte javuljon az átláthatóság, a piaci fegyelem és a pénzügyi stabilitás).
 • Előmozdítja a tagállami hatóságok közötti együttműködést az olyan bankcsoportok felügyelete kapcsán, amelyek több országban is működnek, emellett közvetítő szerepet játszik a több országot érintő vitákban.
 • Elősegíti, hogy a pénzügyi termékek és szolgáltatások uniós piaca átlátható, egyértelmű és tisztességes legyen, illetve hogy a fogyasztók EU-szerte tisztességes bánásmódban és megfelelő védelemben részesüljenek.

Szervezeti felépítés

Az Európai Bankhatóság elnöke vezeti a felügyeleti tanács üléseit. A felügyeleti tanács többek között a tagállami felügyeleti hatóságok képviselőiből áll.

Az EBH munkáját az ügyvezető igazgató felügyeli.

Az EBH irányítási struktúrája:

 • Felügyeleti tanács: az EBH politikai jellegű döntéseit hozza meg
 • Igazgatótanács: ügyel arra, hogy a hatóság saját hatáskörén belül és munkaprogramjának megfelelően járjon el
 • Szanálási Bizottság: a bankok pénzügyi helyzetének rendezésével kapcsolatos döntéseket hozza meg

Hogyan végzi munkáját?

Az EBH technikai munkacsoportokat és állandó bizottságokat működtet, amelyekben a tagállami hatóságok képviselői kinyilváníthatják véleményüket. Szükség esetén a hatóság egyéb tagállami, uniós vagy nemzetközi szervekkel is együttműködik.

A végső döntést a felügyeleti tanács hozza meg.

Továbbá a több ágazatot érintő kérdésekben az EBH a felügyeleti hatóságok vegyes bizottságában szorosan együttműködik az EU felügyeleti hatóságaival.

Az EBH éves munkaprogramja

Kik látják hasznát tevékenységének?

 • Uniós intézmények
 • A bankszektorral kapcsolatban álló fogyasztók és vállalkozások
 • Az EU gazdaságának egésze
Elérhetőségi adatok

Európai Bankhatóság(EBH)

Elérhetőségi adatok

Cím

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Tel
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top