an tAontas Eorpach

Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE)

Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE)

Forbhreathnú

 • Ról: creat rialála agus maoirseachta aonair a bhunú don earnáil baincéireachta iomlán san Aontas
 • An Cathaoirleach: Andrea Enria
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Adam Farkas
 • Bliain a bhunaithe: 2011
 • Líon foirne: 154
 • Suíomh: Páras (na Fraince)
 • Suíomh gréasáin: ÚBE

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais ÚBE a bhfuil sé de chúram air a tacar rialacha caighdeánach a chur chun feidhme chun baincéireacht a rialáil agus a mhaoirsiú i dtíortha uile an Aontais. Is é atá mar aidhm dó margadh aonair cobhsaí trédhearcach éifeachtúil a chur ar fáil le haghaidh táirgí baincéireachta an Aontais.

A ndéanann sé

 • Cuidiú leis an bpróiseas chun tacar rialacha caighdeánach aonair maidir le baincéireacht san Aontas – an Leabhar Rialacha Aonair - a chruthú.
 • Nochtadh lárnaithe faisnéise maoirseachta maidir le bainc de chuid an Aontais a chur ar fáil (chun trédhearcacht, rialú margaidh agus cobhsaíocht airgeadais a fheabhsú ar fud an Aontais).
 • Comhoibriú idir údaráis idirnáisiúnta maidir le grúpaí baincéireachta a fheidhmíonn i níos mó ná tír amháin a chur chun cinn, agus idirghabháil a dhéanamh i ndíospóidí a bhaineann le níos mó ná tír amháin.
 • Margadh cothrom simplí trédhearcach a chur chun cinn do thomhaltóirí táirgí agus seirbhísí airgeadais san Aontas, agus a chinntiú go gcosnaítear na tomhaltóirí uile ar fud an Aontais.agus go ndéileáiltear go cothrom leo.

Struchtúr

Stiúrann Cathaoirleach ÚBE díospóireachtaí le linn cruinnithe de chuid Bhord Maoirseoirí ÚBE, arb iad atá ann ná údaráis maoirseachta thíortha uile an Aontais.

An Stiúrthóir Feidhmiúcháin a dhéanann maoirseacht ar obair oibríochtúil ÚBE.

Struchtúr rialachais ÚBE:

 • An Bord Maoirseoirí - déanann sé cinntí beartais uile ÚBE
 • An Bord Bainistíochta - áirithíonn sé go ndéanann an t-Údarás a shainchúram agus go leanann sé a chlár oibre
 • An Coiste Réitigh - déanann sé cinntí maidir le gnóthaí réitigh baincéireachta

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Pléitear spriocanna inghnóthaithe uile ÚBE i meithleacha teicniúla agus i mbuanchoistí, ina bhféadann na húdaráis náisiúnta a bheith páirteach. Más gá, comhoibríonn ÚBE le comhlachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta de chuid an Aontais.

An Bord Maoirseoirí a ghlacann táirgí deiridh.

Oibríonn ÚBE i ndlúthchomhar freisin le húdaráis maoirseachta an Aontais (ÚEManna) ar shaincheisteanna a bhfuil ábharthacht trasearnála ag baint leo, i gCoiste Comhpháirteach na ÚEManna.

clár oibre bliantúil ÚBE

Iad sin a bhaineann leas as

 • Institiúidí an Aontais Eorpaigh
 • Gnólachtaí agus tomhaltóirí san earnáil baincéireachta
 • Geilleagar an Aontais i gcoitinne.
Sonraí teagmhála

an tÚdarás Eorpach Baincéireachta(UBE)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Teileafón
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top