Euroopan Unioni

Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

Perustiedot

 • Tehtävä: EPV:n päätehtävänä on osallistua yhden yhteisen sääntely- ja valvontakehyksen luomiseen EU:n pankkialalle.
 • Puheenjohtaja: José Manuel Campa
 • Toimitusjohtaja: François-Louis Michaud
 • Perustettu: 2011
 • Henkilöstömäärä: 208
 • Toimipaikka: Pariisi (Ranska)
 • Verkkosivusto: EPV

Euroopan pankkiviranomaisen tehtävänä on panna täytäntöön EU:n pankkialan sääntelyä ja valvontaa koskevat yhdenmukaiset säännöt. Sen tavoitteena on luoda EU:hun tehokkaat, avoimet ja vakaat pankkituotteiden sisämarkkinat.

Tehtävät

 • osallistuu yhteisen eurooppalaisen säännöstön laatimiseen EU:n pankkialaa varten (pankkitoimintaa koskeva yhteinen sääntökirja)
 • varmistaa EU:n pankkeihin liittyvien valvontatietojen julkistamisen keskitetysti avoimuuden, markkinakurin ja rahoitusvakauden lisäämiseksi EU:ssa
 • tukee kansallisten viranomaisten yhteistyötä useammassa kuin yhdessä maassa toimivien pankkiryhmittymien valvonnassa. Lisäksi se toimii välittäjänä rajat ylittävissä erimielisyyksissä
 • edistää kuluttajien kannalta avoimia, yksinkertaisia ja oikeudenmukaisia rahoitustuotteiden ja -palvelujen markkinoita, joilla varmistetaan kuluttajien tasapuolinen kohtelu ja suojelu koko EU:ssa.

Rakenne

EPV:n puheenjohtaja toimii hallintoneuvoston kokousten puheenjohtajana. Hallintoneuvosto koostuu EU-maiden kansallisten valvontaviranomaisten edustajista.

Toimitusjohtaja puolestaan vastaa pankkiviranomaisen päivittäisestä toiminnasta.

EPV:n hallintorakenne:

 • Hallintoneuvosto tekee kaikki pankkiviranomaisen toimintalinjoja koskevat päätökset
 • Johtokunta huolehtii siitä, että pankkiviranomainen suorittaa sille osoitetut tehtävät ja toteuttaa työohjelmansa
 • Kriisinratkaisukomitea tekee pankkien kriisinratkaisuun liittyvät päätökset.

Toiminta

Kaikista pankkiviranomaisen laatimista asiakirjoista keskustellaan teknisissä työryhmissä ja pysyvissä komiteoissa, joissa kansalliset viranomaiset voivat osallistua niiden valmisteluun. Pankkiviranomainen toimii tarvittaessa yhteistyössä myös muiden EU:n ja sen jäsenmaiden sekä kansainvälisten elinten kanssa.

Lopulliset asiakirjat hyväksytään EPV:n hallintoneuvostossa.

EPV tekee myös tiivistä yhteistyötä EU-maiden valvontaviranomaisten kanssa yhteiskomiteassa, jossa käsitellään monialaisia kysymyksiä.

EPV:n vuotuinen työohjelma

Hyötyjät

 • EU-toimielimet
 • Pankkialan yritykset ja kuluttajat
 • EU:n talous.
Yhteystiedot

Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

Yhteystiedot

Osoite

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

P.
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top