Den Europæiske Union

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Oversigt

 • Rolle: at skabe en fælles ramme for regulering og tilsyn i hele EU's banksektor
 • Formand: Andrea Enria
 • Adm. direktør: Adam Farkas
 • Oprettet: 2011
 • Personale: 154
 • Placering: Paris (Frankrig)
 • Website: EBA

Banktilsynsmyndigheden er et EU-agentur, der har til opgave at gennemføre et standardiseret regelsæt for at regulere og føre tilsyn med bankvæsen i alle EU-landene. Målet er at skabe et effektivt, gennemsigtigt og stabilt indre marked for bankprodukter i EU.

Hvad laver det?

 • Leverer input til indførelse af standardiserede regler for bankvæsen i EU – det fælles regelsæt.
 • Leverer centraliserede tilsynsdata om banker i EU (for at øge gennemsigtigheden, markedsdisciplinen og den finansielle stabilitet i hele EU).
 • Fremmer samarbejde mellem nationale myndigheder om tilsyn med bankkoncerner, der er aktive i mere end 1 land, og mægler i tvister, der omfatter mere end 1 land.
 • Fremmer et gennemsigtigt, enkelt og fair EU-marked for forbrugere af finansielle produkter og tjenesteydelser og sikrer, at alle forbrugere behandles rimeligt og beskyttes i hele EU.

Struktur

Formanden for EBA leder drøftelserne på møderne i EBA's tilsynsråd, som består af tilsynsmyndigheder fra alle EU-lande.

Myndighedens operationelle arbejde ledes af dens administrerende direktør.

EBA's ledelsesstruktur:

 • Tilsynsrådet – træffer alle EBA's politiske beslutninger
 • Styrelsesudvalget – sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og følger sit arbejdsprogram
 • Afviklingsudvalget – træffer afgørelser om bankafvikling

Hvordan arbejder det?

Alle EBA's resultater drøftes i tekniske arbejdsgrupper og stående udvalg, hvor alle nationale myndigheder kan komme til orde. Når det er nødvendigt, samarbejder EBA også med andre nationale, europæiske eller internationale organer.

Endelige afgørelser vedtages af tilsynsrådet.

EBA arbejder også tæt sammen med EU-tilsynsmyndigheder (ESA'er) om tværsektorielle emner i Det Fælles Udvalg for ESA'er.

EBA's årlige arbejdsprogram

Hvem har gavn af det?

 • EU-institutioner
 • Virksomheder og forbrugere i banksektoren
 • EU's økonomi generelt.
Kontakt

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed(EBA)

Kontakt

Adresse

Tour Europlaza
20 Avenue André-Prothin
F - 92400 Courbevoie

Tlf.
+33 (0)1 86 52 70 00
Back to top