Europeiska Unionen

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)

Energi, transport, miljö, konkurrenskraft och innovation – EU står inför stora problem, men det finns också fantastiska möjligheter.

Easme har inrättats av kommissionen för att förvalta följande EU-program:

Easme anordnar också den europeiska veckan för hållbar energi.

Easme rapporter till följande sju generaldirektorat vid kommissionen:

Easme ersatte genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (Eaci) den 1 januari 2014.

Direktör: Patrick Lambert

Kontaktuppgifter till: 

Genomförandeorganet för små och medelstora företag(EASME)

Kontaktuppgifter till

Adress: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax: 
+32 2 292 18 92