Evropska unija

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)

Energija, promet, okolje, konkurenčnost, inovativnost – to so veliki izzivi in hkrati velike priložnosti današnje Evrope.

Agencija za mala in srednje velika podjetja v imenu Evropske komisije upravlja številne programe EU:

Poleg tega agencija organizira tudi evropski teden trajnostne energije.

Agencija poroča sedmim generalnim direktoratom Evropske komisije:

Izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja (EASME) je s 1. januarjem 2014 nadomestila nekdanjo Izvajalsko agencijo za konkurenčnost in inovativnost.

Direktor: Patrick Lambert

Kontaktni podatki: 

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja(EASME)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax: 
+32 2 292 18 92