Európska únia

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

Energetika, doprava, životné prostredie, konkurencieschopnosť a inovácie – oblasti, v ktorých Európa stojí pred výnimočnými výzvami, ale aj skvelými príležitosťami.

Komisia vytvorila túto výkonnú agentúru, aby v jej mene riadila viaceré programy:

EASME takisto organizuje európsky týždeň udržateľnej energie.

EASME sa zodpovedá týmto siedmim generálnym riaditeľstvám Komisie:

EASME nahradila od 1. januára 2014 Výkonnú agentúru pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI).

Riaditeľ: Patrick Lambert

Kontaktné údaje: 

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky(EASME)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax: 
+32 2 292 18 92