Unia Europejska

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)

Przed współczesną Europą stoi wiele wyzwań związanych z energią, transportem, ochroną środowiska, konkurencyjnością i innowacjami, ale te obszary niosą ze sobą również wiele nowych możliwości.

Agencja została utworzona przez Komisję, aby w jej imieniu zarządzać licznymi programami unijnymi. Te programy to:

Jednym z zadań agencji jest również organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.

Agencja podlega siedmiu dyrekcjom generalnym Komisji odpowiedzialnym za następujące zagadnienia:

Od 1 stycznia 2014 roku Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) realizuje zadania, za które wcześniej odpowiedzialna była agencja Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI).

Dyrektor: Patrick Lambert

Dane kontaktowe: 

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw(EASME)

Dane kontaktowe

Adres: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Faks: 
+32 2 292 18 92