Eiropas Savienība

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)

Enerģētika, transports, vide, konkurētspēja, inovācija — mūsdienās Eiropa ir ne tikai ļoti grūtu uzdevumu, bet lielisku iespēju priekšā.

Eiropas Komisija izveidoja Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME), lai tā Komisijas uzdevumā vadītu vairākas ES programmas:

EASME pārziņā ir arī ES Ilgtspējīgas enerģijas nedēļas rīkošana.

EASME ir pakļauta septiņiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem:

Kopš 2014. gada 1. janvāra EASME ir aizstājusi Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūru.

Direktors: Patriks Lambērs (Patrick Lambert)

Kontaktinformācija: 

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra(EASME)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fakss: 
+32 2 292 18 92