Europos Sąjunga

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)

Šiandien Europoje reikia spręsti itin sunkius energetikos, transporto, aplinkos, konkurencingumo ir inovacijų sričių klausimus, tačiau šiose srityse atsiveria ir puikių galimybių.

Europos Komisija įkūrė Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomąją įstaigą, kad ji jos vardu administruotų kai kurias ES programas:

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga taip pat atsakinga už ES tvarios energijos savaitės renginių organizavimą.

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga atskaitinga septyniems Europos Komisijos generaliniams direktoratams:

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga 2014 m. sausio 1 d. pakeitė Konkurencingumo ir inovacijų vykdomąją įstaigą (EACI).

Direktorius: Patrick Lambert

Kontaktiniai duomenys: 

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga(EASME)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax: 
+32 2 292 18 92