an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Fuinneamh, iompar, comhshaol, iomaíochas, nuálaíocht: tá dúshláin mhóra roimh an Eoraip sa lá atá inniu ann ach tá deiseanna den scoth ar fáil di freisin.

Bhunaigh an Coimisiún EASME chun roinnt clár de chuid an AE a bhainistiú thar a cheann:

Tá EASME freagrach as Seachtain an Fhuinnimh Inbhuanaithe san AE a eagrú freisin.

Tá EASME faoi réir na 7 nArd‑Stiúrthóireacht seo a leanas sa Choimisiún:

Tháinig EASME in ionad EACI (an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus Nuálaíocht) an 1 Eanáir 2014.

Stiúrthóir: Patrick Lambert

Sonraí teagmhála: 

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide(EASME)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Facs: 
+32 2 292 18 92