Euroopan Unioni

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)

Energia, liikenne, ympäristö, kilpailukyky, innovointi – nykypäivän Euroopalla on edessään merkittäviä haasteita, mutta myös suuria mahdollisuuksia.

Euroopan komissio on perustanut pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) hoitamaan sen puolesta seuraavia ohjelmia ja hankkeita:

EASME vastaa myös Euroopan unionin kestävän energian teemaviikon (EUSEW) järjestämisestä.

Virasto raportoi seuraaville Euroopan komission pääosastoille:

EASME korvasi tehtäväalueellaan EACI:n (kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston) 1.1.2014.

Johtaja: Patrick Lambert

Yhteystiedot: 

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto(EASME)

Yhteystiedot

Osoite: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

F.: 
+32 2 292 18 92