Euroopa Liit

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)

Energeetika, transpordi, keskkonna, konkurentsivõime ja innovatsiooni valdkondades seisab Euroopa tänapäeval silmitsi nii erakordsete väljakutsete kui ka suurepäraste võimalustega.

EASME loodi komisjoni poolt selleks, et hallata tema nimel mitmeid ELi programme:

EASME vastutab ka ELi säästva energia nädala korraldamise eest.

EASME annab aru järgmisele seitsmele komisjoni peadirektoraadile:

EACI (Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus) asendati EASMEga 1. jaanuaril 2014.

Direktor: Patrick Lambert

Kontaktandmed: 

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet(EASME)

Kontaktandmed

Aadress: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Faks: 
+32 2 292 18 92