Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME )

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME )

Οι κλάδοι της ενέργειας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας αποτελούν σήμερα τεράστιες προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για την Ευρώπη.

Ο EASME συστάθηκε από την Επιτροπή για να διαχειρίζεται ορισμένα προγράμματα της ΕΕ για λογαριασμό της:

Ο EASME είναι επίσης αρμόδιος για τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW).

Ο EASME αναφέρεται στις ακόλουθες 7 γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ο EASME αντικατέστησε τον EACI (Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία) την 1η Ιανουαρίου 2014.

Διευθυντής: Patrick Lambert

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις(EASME)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Φαξ: 
+32 2 292 18 92