Europæiske Union

orvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)

orvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)

Energi, transport, miljø, konkurrenceevne, innovation – Europa står i dag over for store udfordringer, men samtidig også store muligheder.

Europa-Kommissionen har oprettet EASME for at forvalte en række af sine EU-programmer:

EASME har også ansvaret for afholdelsen af EU's uge for bæredygtig energi.

EASME hører under følgende 7 generaldirektorater i Kommissionen:

EASME erstattede den 1. januar 2014 EACI (Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation).

Direktør: Patrick Lambert

Kontakt: 

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder(EASME)

Kontakt

Adresse: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax: 
+32 2 292 18 92