Европейски съюз

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)

Енергетика, транспорт, околна среда, конкурентоспособност, иновации – днес Европа е изправена пред изключителни предизвикателства, но и пред големи възможности.

Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия бе създадена от Комисията, за да управлява редица програми на ЕС от нейно име:

Изпълнителната агенция за МСП отговаря и за организирането на Европейската седмица на устойчивата енергия.

Агенцията докладва на следните 7 генерални дирекции на Комисията:

Тази агенция замени Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации от 1 януари 2014 г.

Директор: Patrick Lambert

Координати за връзка: 

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия(EASME)

Координати за връзка

Адрес: 

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Факс: 
+32 2 292 18 92