Europeiska Unionen

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Översikt

 • Uppgift: Upprätthålla säkerheten och miljöskyddet för den civila flygtrafiken i Europa
 • Direktör: Patrick Ky
 • Medlemmar: De 28 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Schweiz och Norge
 • Partner: Europeiska myndigheter för civil luftfart
 • Inrättad: 2002
 • Antal anställda: 840
 • Plats: Köln (Tyskland)
 • Webbplats: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) ska bidra till en säkrare och miljövänligare flygtrafik i Europa.

Verksamhet

Till Easas uppgifter hör att

 • harmonisera föreskrifter och certifieringar
 • utveckla EU:s gemensamma flygmarknad
 • utarbeta tekniska flygbestämmelser
 • certifiera flygplan och flygplansdelar
 • godkänna företag som utformar, tillverkar och underhåller flygtekniska produkter
 • övervaka säkerheten och stödja EU-länderna (t.ex. gällande flygtrafik och flygledningstjänster)
 • främja europeiska och globala säkerhetsnormer
 • arbeta med internationella aktörer för att förbättra säkerheten i Europa (t.ex. via ”EU:s flygsäkerhetslista” över förbjudna flygbolag).

Organisation

Easa består av fem direktorat:

 • Verkställande direktoratet med chefsingenjör, kommunikations- och kvalitetsavdelning och juridisk avdelning.
 • Strategi- och säkerhetsförvaltning – säkerhetsunderrättelser och prestanda, strategi och program, internationellt samarbete.
 • Certifiering – certifiering, validering och luftvärdighetsdirektiv för flygplan, miljö, delar och anordningar, övervakning av säkerheten hos företag som utformar flygplan.
 • Direktoratet för flygstandarder – ansvarar för standardisering (nationell övervakning) och upprättande av regler för underhåll, flygtrafik, besättning, medicinska frågor, flyglednings- och flygtrafiktjänster och flygplatser.
 • Direktoratet för resurser och stöd – ekonomi och upphandling, personal, it, rekrytering och företagstjänster.

Målgrupper

Den europeiska och internationella civila luftfartssektorn:

 • Europeiska myndigheter för civil luftfart
 • Flygbolag
 • Europeiska tillverkare/designer av flygplan och flygplansdelar
 • Underhållsföretag
 • Trafikflygare och privatpiloter
 • Godkända utbildningsorganisationer
 • Flygmedicinska centrum
 • Flygledare och leverantörer av flygtrafiktjänster
 • Flygplatser

Flygplan och flygtekniska produkter som omfattas:

 • Medelstora och stora jetflygplan
 • Turbopropflygplan
 • Lätta flygplan
 • Rotordrivna luftfartyg (helikoptrar, gyroplan)
 • Lätta sportflygplan (ballonger, segelflygplan, luftskepp, civila drönare)
 • Motorer, propellrar och flygsimulatorer
 • Vissa militärflygplan (t.ex. transportflygplanet Airbus A400M)
Se också
Kontaktuppgifter till

Kontaktuppgifter till- Europeiska byrån för luftfartssäkerhet(Easa)

Kontaktuppgifter till

Adress

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tfn
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Back to top