European Union website, the official EU website

Evropska agencija za varnost v letalstvu

Evropska agencija za varnost v letalstvu

Evropska agencija za varnost v letalstvu je agencija Evropske unije, ki so ji bile dodeljene posebne regulativne in izvedbene naloge na področju varnosti v letalstvu. Agencija je ključni del strategije Evropske unije za vzpostavitev in ohranitev visoke enotne stopnje varnosti v letalstvu v Evropi.

Agencija ima dvojno nalogo. Evropski komisiji zagotavlja strokovne izkušnje in znanje tako, da ji pomaga pri oblikovanju predpisov za letalsko varnost na različnih področjih in zagotavlja strokovni vložek pri sklepanju ustreznih mednarodnih sporazumov.

Poleg tega je bila Agencija pooblaščena, da opravlja nekatere izvedbene naloge, povezane z varnostjo v letalstvu, kot je certifi ciranje letalskih proizvodov in organizacij, vključenih v njihovo projektiranje, izdelavo in vzdrževanje. Te dejavnosti certifi ciranja pomagajo zagotavljati skladnost s plovnostnimi in okoljevarstvenimi standardi.

Evropska agencija za varnost v letalstvu izdaja potrdila za proizvode v vsem civilnem letalstvu, vključno s splošnim in poslovnim letalstvom. Pomembno je omeniti, da njeno poslanstvo ne zajema varnosti letenja (preprečevanje nezakonitih ravnanj proti civilnemu letalstvu, kot je na primer ugrabitev letala). To spada v okvir poslanstva zakonodaje Skupnosti, ki jo uporabljajo države članice.

Zakonodajni organ Skupnosti je odločil, da bi bilo treba pristojnosti Agencije postopno razširiti na vsa druga področja varnosti v civilnem letalstvu, predvsem na letalske operacije in izdajanje licenc letalskemu osebju. Prva razširitev področja dela Agencije na letalske operacije, izdajanje licenc letalskemu osebju in dovoljenja prevoznikom iz tretjih držav je določena v Uredbi (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008.

Evropska agencija za varnost v letalstvu je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 (UL L 240, 7.9.2002 $1, ki jo je razveljavila Uredba (ES) št. 216/2008).

Leto ustanovitve: 2002
Izvršni direktor: Patrick Ky

Kontaktni podatki: 

Evropska agencija za varnost v letalstvu(EASA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel: 
+49 221 8999 000
Fax: 
+49 221 8999 099