Evropska unija

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

Pregled

 • Naloge: skrbi za varnost in varstvo okolja v civilnem letalstvu v Evropi.
 • Direktor: Patrick Ky
 • Člani: 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Švica, Norveška
 • Partnerji: evropski organi za civilno letalstvo
 • Leto ustanovitve: 2002
 • Število zaposlenih: 840
 • Sedež: Köln (Nemčija)
 • Spletišče: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) skrbi za varnost in varstvo okolja v letalskem prometu v Evropi.

Naloge

Med nalogami agencije so:

 • usklajevanje predpisov in certifikacije
 • razvijanje enotnega trga EU za letalstvo
 • priprava tehničnih pravil letalstva
 • certifikacija tipa zrakoplova in sestavnih delov
 • potrjevanje podjetij, ki konstruirajo, izdelujejo in vzdržujejo letalske proizvode
 • zagotavljanje nadzora varnosti in podpore državam EU (npr. pri letalskih operacijah, upravljanju zračnega prometa)
 • uveljavljanje evropskih in svetovnih standardov varnosti
 • sodelovanje z mednarodnimi deležniki v prizadevanju za večjo varnost v Evropi (npr. „evropski letalski varnostni seznam“ – seznam prepovedanih letalskih operaterjev)

Struktura

Evropsko agencijo za varnost v letalstvu sestavlja pet direktoratov:

 • izvršni direktorat – vodja inženirske službe, služba za komunikacije in kakovost, pravna služba
 • strateško upravljanje in upravljanje varnosti – varnostno obveščanje in varnost, strategija in programi, mednarodno sodelovanje
 • certifikacija – zahteve v zvezi s certificiranjem, potrjevanjem in plovnostjo zrakoplova, okoljem, sestavnimi deli in napravami, nadzorom varnosti pri aeronavtičnih konstruktorjih
 • direktorat za letalske standarde – standardizacija (nacionalni nadzor) in predpisi za vzdrževanje, za letalske operacije, letalsko osebje in letalsko medicino, upravljanje letalskega prometa/navigacijske službe, aerodrome
 • direktorat za vire in podporo – finance in javno naročanje, človeški viri, službe IT, korporativne storitve

Koristi

Koristi ima evropsko in mednarodno civilno letalstvo:

 • evropski organi za civilno letalstvo
 • letalski operaterji in prevozniki
 • evropski proizvajalci/konstruktorji zrakoplovov in delov
 • vzdrževalne službe
 • poklicni in zasebni piloti
 • odobrene organizacije za izobraževanje in usposabljanje
 • centri za letalsko medicino
 • kontrolorji zračnega prometa in navigacijske službe
 • letališča

Zajeti zrakoplovi in aeronavtični izdelki

 • srednja in velika reaktivna letala
 • zrakoplovi s turbopropelerskimi motorji
 • lahki zrakoplovi
 • rotorski zrakoplovi (helikopterji, žiroplani)
 • lahki športni zrakoplovi (baloni, jadralna letala, zračne ladje, civilni brezpilotni zrakoplovi)
 • motorji, propelerji, simulatorji letenja
 • nekateri vojaški zrakoplovi (npr. transportno letalo A400M)
Glej tudi
Kontaktni podatki

Evropska agencija za varnost v letalstvu(EASA)

Kontaktni podatki

Naslov

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Back to top