Európska únia

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)

Prehľad

 • Úloha: Zaisťovanie bezpečnosti a ochrany životného prostredia v civilnom letectve v Európe
 • Riaditeľ: Patrick Ky
 • Členovia: 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Nórsko
 • Partneri: európske orgány civilného letectva
 • Rok zriadenia: 2002
 • Počet zamestnancov: 840
 • Sídlo: Kolín (Nemecko)
 • Webová stránka: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) zodpovedá za zaisťovanie bezpečnosti a ochrany životného prostredia v leteckej doprave v Európe.

Úlohy

Úloha EASA zahŕňa:

 • harmonizáciu právnych predpisov a certifikáciu,
 • budovanie jednotného trhu leteckej dopravy v EÚ,
 • vypracúvanie technických pravidiel v oblasti letectva,
 • typové osvedčovanie lietadiel a súčiastok,
 • schvaľovanie spoločností, ktoré projektujú, vyrábajú a udržiavajú výrobky leteckej techniky,
 • vykonávanie dohľadu nad bezpečnosťou a poskytovanie podpory pre krajiny EÚ (napr. pri leteckej prevádzke, manažmente letovej prevádzky a pod.),
 • presadzovanie európskych a globálnych bezpečnostných štandardov,
 • spoluprácu s medzinárodnými zainteresovanými stranami s cieľom zlepšiť bezpečnosť v Európe (napr. „zoznam EÚ týkajúci sa bezpečnosti leteckej prevádzky“ – zoznam zakázaných prevádzkovateľov).

Štruktúra

EASA pozostáva z piatich riaditeľstiev:

 • výkonné riaditeľstvo – pôsobí v ňom hlavný inžinier, oddelenie pre komunikáciu a kvalitu a právne oddelenie,
 • riadenie stratégie a bezpečnosti – informácie o bezpečnosti a jej zabezpečovanie, stratégia a programy, medzinárodná spolupráca,
 • osvedčovanie – pravidlá osvedčovania, overovania a posudzovania letovej spôsobilosti lietadla, životné prostredie, diely a zariadenia, bezpečnostný dohľad spoločností zaoberajúcich sa stavbou lietadiel,
 • riaditeľstvo pre letové štandardy – zodpovedné za normalizáciu (vnútroštátny dohľad) a prípravu právnych predpisov pre údržbu, letovú prevádzku, letovú posádku a zdravotnícke služby a útvary manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb, letiská,
 • riaditeľstvo pre zdroje a podporu – financie a obstarávanie, ľudské zdroje, IT, útvary pre žiadateľov, služby súvisiace s fungovaním podniku.

Kto má z činnosti osoh

Spoločenstvo európskeho a medzinárodného civilného letectva:

 • európske orgány civilného letectva,
 • leteckí dopravcovia a prevádzkovatelia,
 • európski výrobcovia/dizajnéri lietadiel a dielov,
 • údržbárske spoločnosti,
 • komerční a súkromní piloti,
 • schválené výcvikové organizácie,
 • poverené zdravotnícke zariadenia,
 • riadiaci letovej prevádzky a letecké navigačné služby,
 • letiská.

Lietadlá a výrobky leteckej techniky, ktorých sa to týka:

 • stredne veľké a veľké lietadlá,
 • turbovrtuľové lietadlá,
 • ľahké lietadlá,
 • rotorové lietadlá (vrtuľníky, gyroplány),
 • ľahké športové lietadlá (balóny, vetrone, vzducholode, civilné dróny),
 • motory, vrtule, letové simulátory,
 • niektoré vojenské lietadlá (napr. prepravné lietadlo A400M),
Klikni tiež na...
Kontaktné údaje

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva(EASA)

Kontaktné údaje

Adresa

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Back to top