European Union website, the official EU website

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei este o agenţie a Uniunii Europene căreia i-au fost atribuite sarcini specifice cu caracter normativ şi executiv în domeniul siguranţei aviaţiei. Agenţia reprezintă un element esenţial al strategiei Uniunii Europene de stabilire şi menţinere a unui nivel ridicat şi uniform de siguranţă a aviaţiei civile în Europa.

Misiunea Agenţiei este dublă. Oferă Comisiei Europene expertiză tehnică prin contribuţia adusă la elaborarea normelor de siguranţă a aviaţiei în diverse domenii şi prin furnizarea de informaţii tehnice în vederea încheierii acordurilor internaţionale corespunzătoare.

În plus, agenţiei i s-a conferit autoritatea de a îndeplini anumite sarcini executive legate de siguranţa aviaţiei, cum ar fi certificarea produselor şi organizaţiilor aeronautice implicate în conceperea, producţia şi întreţinerea lor.

Aceste activităţi de certificare contribuie la garantarea respectării standardelor în materie de aeronavigabilitate şi protecţia mediului înconjurător.

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei certifică produsele de aviaţie civilă în ansamblu, inclusiv aviaţia generală şi comercială. Este important de semnalat faptul că siguranţa aviaţiei (de exemplu, prevenirea acţiunilor ilegale împotriva aviaţiei civile, cum ar fi deturnarea avioanelor) nu ţine de competenţa sa. Aceasta cade sub incidenţa dreptului comunitar aplicat de către statele membre.

Legislatorul comunitar a decis deja că, pe termen mai lung, competenţele Agenţiei trebuie extinse treptat spre toate celelalte domenii ale siguranţei aviaţiei civile, în special spre operaţiunile aeriene şi acordarea de licenţe echipajelor de zbor. Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 stipulează o primă extindere a atribuţiilor Agenţiei spre operaţiunile aeriene, acordarea de licenţe echipajelor de zbor şi autorizarea operatorilor din ţările terţe.

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei a fost înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2002 (JO L 240, 7.9.2002 abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 216/2008)).

Data înfiinţării: 15 iulie 2002
Director Executiv: Patrick Ky

Date de contact: 

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei(AESA)

Date de contact

Adresă: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel: 
+49 221 8999 000
Fax: 
+49 221 8999 099