Unia Europejska

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Informacje ogólne

 • Zadania: zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym w Europie
 • Dyrektor: Patrick Ky
 • Członkowie: 28 krajów UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria
 • Partnerzy: europejskie organy lotnictwa cywilnego
 • Rok założenia: 2002
 • Liczba pracowników: 840
 • Siedziba: Kolonia, Niemcy
 • Strona internetowa: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w transporcie lotniczym w Europie.

Zakres działalności

Do zadań EASA należy:

 • harmonizacja przepisów i certyfikacja
 • tworzenie jednolitego rynku lotniczego UE
 • opracowywanie przepisów technicznych dotyczących lotnictwa
 • certyfikacja typu statku powietrznego i komponentów
 • zatwierdzanie przedsiębiorstw, które projektują, produkują wyroby lotnicze lub prowadzą ich obsługę techniczną
 • zapewnianie nadzoru nad bezpieczeństwem i wspieranie krajów UE (np. w zakresie operacji lotniczych czy zarządzania ruchem lotniczym)
 • propagowanie europejskich i światowych norm bezpieczeństwa
 • współpraca z zainteresowanymi stronami w celu poprawy bezpieczeństwa w Europie (np. prowadzenie unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego – spisu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów).

Struktura

W skład EASA wchodzi pięć dyrekcji:

 • dyrekcja wykonawcza – obejmuje głównego inżyniera, dział komunikacji i jakości oraz dział prawny
 • dyrekcja ds. strategii i zarządzania bezpieczeństwem – informacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczność środków bezpieczeństwa, strategia i programy, współpraca międzynarodowa
 • dyrekcja ds. certyfikacji – wystawianie certyfikacji, zatwierdzeń oraz wydawanie wytycznych dotyczących zdatności do lotu w odniesieniu do statków powietrznych, ochrony środowiska, części i akcesoriów, nadzór nad spełnianiem wymogów bezpieczeństwa przez firmy zajmujące się projektowaniem w sektorze lotnictwa
 • dyrekcja ds. standardów lotu – normalizacja (nadzór krajowy) oraz opracowywanie przepisów dotyczących obsługi technicznej, operacji lotniczych, załóg lotniczych, kwestii medycznych, zarządzania ruchem lotniczym/obsługi żeglugi powietrznej, lotnisk
 • dyrekcja ds. zasobów i wsparcia – finansowanie, udzielanie zamówień publicznych, zasoby ludzkie, IT, obsługa wnioskodawców, obsługa administracyjna.

Korzyści

Europejskiej i międzynarodowej społeczności lotniczej, która obejmuje:

 • europejskie organy lotnictwa cywilnego
 • przedsiębiorstwa lotnicze i linie lotnicze
 • europejskich producentów/projektantów statków powietrznych i części do nich
 • firmy prowadzące obsługę techniczną
 • piloci samolotów użytkowanych komercyjnie i prywatnie
 • zatwierdzone organizacje szkoleniowe
 • centra medycyny lotniczej
 • kontrolerów ruchu lotniczego i operacje lotnicze
 • porty lotnicze.

Produkty w sektorze statków powietrznych i wyroby lotnicze

 • średnie i duże samoloty
 • turbośmigłowe statki powietrzne
 • lekkie statki powietrzne
 • wiropłaty (śmigłowce, wiatrakowce)
 • lekkie samoloty sportowe (balony, szybowce, sterowce, drony cywilne)
 • silniki, śmigła, symulatory lotu
 • niektóre samoloty wojskowe (np. transportowiec powietrzny A400M)
Zobacz również
Dane kontaktowe

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego(EASA)

Dane kontaktowe

Adres

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Faks
+49 221 8999 099
Back to top