European Union website, the official EU website

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart is een agentschap van de Europese Unie met specifi eke regelgevende en uitvoerende taken op het gebied van de luchtvaartveiligheid. Het Agentschap is de hoeksteen van de EU-strategie om in de burgerluchtvaart in Europa een hoog uniform niveau van veiligheid tot stand te brengen en in stand te houden.

Het Agentschap heeft een dubbele functie. Het ondersteunt de Europese Commissie met technische deskundigheid bij de opstelling van haar voorschriften voor de luchtvaartveiligheid op diverse terreinen en brengt technische knowhow in bij de voorbereiding van de desbetreffende te sluiten internationale overeenkomsten.

Daarnaast is het Agentschap belast met bepaalde uitvoerende taken in verband met luchtvaartveiligheid, onder andere de certificering van luchtvaartproducten en van organisaties die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie en het onderhoud hiervan. Deze certificeringsactiviteiten zijn een middel om te waarborgen dat wordt voldaan aan de normen voor luchtwaardigheid en milieubescherming.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart certificeert producten van de gehele burgerluchtvaart, dus ook de algemene en zakenluchtvaart. Het is belangrijk op te merken dat het Agentschap geen verantwoordelijkheid heeft op het gebied van beveiliging (preventie van illegale acties tegen burgervliegtuigen, zoals kapingen). Dit valt onder de Gemeenschapswetgeving zoals die door de lidstaten wordt toegepast.

De EU heeft al besloten het agentschap op langere termijn nog andere taken te geven die relevant zijn voor de veiligheid in de burgerluchtvaart. Zo is al geregeld welke rol het agentschap gaat spelen op het gebied van vluchtuitvoering, brevettering van cockpitpersoneel en de erkenning van maatschappijen uit derde landen (bij Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008).

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart is opgericht bij Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 (PB L 240 van 7.9.2002, ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 216/2008).

Opgericht: 15 juli 2002
Uitvoerend directeur: Patrick Ky

Contact: 

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart(EASA)

Contact

Adres: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel: 
+49 221 8999 000
Fax: 
+49 221 8999 099