Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: gādāt par civilās aviācijas drošību un vides aizsardzību Eiropā
 • Direktors: Patriks Kī (Patrick Ky)
 • Dalībnieki: 27 ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Šveice un Norvēģija
 • Partneri: Eiropas civilās aviācijas iestādes
 • Dibināšanas gads: 2002
 • Darbinieku skaits: 840
 • Atrašanās vieta: Ķelne (Vācija)
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) uzdevums ir Eiropā gādāt par gaisa satiksmes drošību un vides aizsardzību šajā nozarē.

Ko šī iestāde dara?

Daži no EASA pienākumiem:

 • regulējuma un sertifikācijas saskaņošana,
 • vienotā tirgus izveide ES aviācijā,
 • aviācijas tehnisko noteikumu izstrāde,
 • gaisa kuģu un to detaļu tipa sertifikācija,
 • atļauju izsniegšana uzņēmumiem, kas izstrādā, ražo un apkopj areonavigācijas produktus,
 • pārskata par drošību un palīdzības sniegšana ES valstīm (piemēram, par gaisa pārvadājumiem, gaisa satiksmes pārvaldību),
 • Eiropas un globālu drošības standartu veicināšana,
 • sadarbība ar starptautiskām ieinteresētajām personām, lai uzlabotu drošību Eiropā (piemēram, ES melnais saraksts, kur uzskaitīti operatori, kam liegts darboties).

Struktūra

EASA ir piecas direkcijas:

 • izpilddirekcija – tajā ietilpst galvenais inženieris, komunikācijas un kvalitātes departaments, juridiskais departaments;
 • stratēģijas un drošības pārvaldības direkcija – izlūkošana, sniegums drošības jomā, stratēģijas un programmas, starptautiskā sadarbība;
 • sertifikācijas direkcija – gaisa kuģu sertifikācija, validācija un lidojumderīguma direktīvas, vide, detaļas, ierīces, aeronautikas produktus izstrādājošu uzņēmumu drošības uzraudzība;
 • lidojumu standartu direkcija – atbild par standartizāciju (valstu uzraudzību) un noteikumu izstrādi attiecībā uz tehnisko apkopi, gaisa pārvadājumiem, gaisa kuģu ekipāžām un aviomedicīnu, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumiem, lidlaukiem;
 • resursu un atbalsta direktorāts – finanses un iepirkums, cilvēkresursi, IT pakalpojumi, korporatīvi pakalpojumi.

Kas ir ieguvēji?

Eiropas un starptautiskā civilā aviācija:

 • Eiropas civilās aviācijas iestādes,
 • aviopārvadātāji un aviolīnijas,
 • Eiropas uzņēmumi, kas ražo un izstrādā gaisa kuģus un to detaļas,
 • tehniskās apkopes uzņēmumi,
 • kompercpiloti un privātpiloti,
 • apstiprinātas mācību organizācijas,
 • aviācijas medicīnas centri,
 • gaisa satiksmes kontrolieri un gaisa navigācijas pakalpojumu sniedzēji,
 • lidostas.

Gaisa kuģi un aeronavigācijas ražojumi, kas ietilpst aģentūras kompetencē:

 • vidējas un lielas reaktīvās lidmašīnas,
 • gaisa kuģi ar turbopropellerdzinējiem,
 • vieglie gaisa kuģi,
 • rotorplāni (helikopteri, žiroplāni),
 • vieglie sporta gaisa kuģi (baloni, planieri, dirižabļi, civilie droni),
 • dzinēji, propelleri, lidojumu trenažieri,
 • daži militārie gaisa kuģi (piemēram, gaisa pārvadātājs A400M).
Skatīt arī
Kontaktinformācija

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra(EASA)

Kontaktinformācija

Adrese

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Ta-lr
+49 221 8999 000
Fakss
+49 221 8999 099
Back to top