Europos Sąjunga

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA)

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: Užtikrinti Europos civilinės aviacijos saugą ir aplinkos apsaugą
 • Direktorius: Patrick Ky
 • Nariai: 27 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija
 • Partnerės: Europos civilinės aviacijos institucijos
 • Įsteigta: 2002 m.
 • Darbuotojų skaičius: 840
 • Vieta: Kelnas (Vokietija)
 • Interneto svetainė: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) atsakinga už tai, kad Europos oro transportas būtų saugus ir kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų.

Veikla

EASA užduotys:

 • taisyklių derinimas ir sertifikavimas,
 • bendrosios ES aviacijos rinkos kūrimas,
 • techninių aviacijos taisyklių rengimas,
 • orlaivių ir jų sudedamųjų dalių tipo sertifikavimas,
 • bendrovių, kurios projektuoja, gamina ir prižiūri aviacijos produktus, tvirtinimas,
 • saugos priežiūra ir pagalba ES šalims (pavyzdžiui, orlaivių skrydžių, oro eismo valdymo srityse),
 • Europos ir pasaulinių saugos standartų propagavimas,
 • bendradarbiavimas su tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais siekiant gerinti saugą Europoje (pavyzdžiui, vadinamojo ES skrydžių saugos sąrašo – oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą, sąrašo – rengimas).

Struktūra

EASA sudaro 5 direktoratai:

 • Vykdomasis direktoratas, kuriam priklauso Vyriausiojo inžinieriaus, Komunikacijos ir kokybės, Teisės padaliniai;
 • Strategijos ir saugos valdymo direktoratas, kurio kompetencija – informacija apie saugą ir šios srities rezultatai, strategija ir programos, tarptautinis bendradarbiavimas;
 • Sertifikavimo direktoratas, kurio kompetencija – sertifikavimas, orlaivių tvirtinimas ir tinkamumo skraidyti nurodymai, aplinka, dalys ir prietaisai, aviacinio projektavimo bendrovių saugos reikalavimų vykdymo priežiūra;
 • Skrydžių standartų direktoratas, kuris atsakingas už standartizaciją (nacionalinę priežiūrą) ir techninės priežiūros taisyklių nustatymą, orlaivių skrydžius, įgulas ir medicinos klausimus, oro eismo valdymą, oro navigacijos paslaugas, aerodromus;
 • Išteklių ir paramos direktoratas, kurio kompetencija – finansai ir viešieji pirkimai, žmogiškieji ištekliai, IT, darbuotojų atrankos paslaugos, bendrosios paslaugos.

Nauda

Europos ir tarptautinei civilinės aviacijos bendruomenei:

 • Europos civilinės aviacijos administracijai,
 • oro transporto bendrovėms,
 • orlaivius ir jų dalis gaminančioms ir (arba) projektuojančioms Europos bendrovėms,
 • techninę priežiūrą atliekančioms bendrovėms,
 • komercinių skrydžių pilotams ir pilotams mėgėjams,
 • patvirtintoms mokymo organizacijoms,
 • aviacijos medicinos centrams,
 • skrydžių vadovams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams,
 • oro uostams.

Kompetencijos sričiai priklausantys orlaiviai ir aviacijos produktai:

 • vidutinio dydžio ir dideli reaktyviniai lėktuvai,
 • turbosraigtiniai orlaiviai,
 • lengvieji orlaiviai,
 • sukasparniai (sraigtasparniai, malūnsparniai),
 • lengvieji sportiniai orlaiviai (oro balionai, sklandytuvai, dirižabliai, civiliniais tikslais naudojami bepiločiai orlaiviai),
 • varikliai, oro sraigtai, skrydžio imitatoriai,
 • kai kurie kariniai orlaiviai (pavyzdžiui, lėktuvas A400M).
Papildoma informacija
Kontaktiniai duomenys

Europos aviacijos saugos agentūra(EASA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Back to top