Europska unija

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Pregled

 • Uloga: osiguravanje sigurnosti i zaštite okoliša u civilnom zrakoplovstvu u Europi
 • Direktor: Patrick Ky
 • Članovi: 28 država članica EU-a te Island, Lihtenštajn, Švicarska i Norveška.
 • Partneri: europska nadležna tijela civilnog zrakoplovstva
 • Godina osnivanja: 2002.
 • Broj zaposlenika: 840
 • Lokacija: Köln (Njemačka)
 • Internetska stranica: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) odgovorna je za osiguravanje sigurnosti i zaštite okoliša u zračnom prometu u Europi.

Djelokrug

EASA, među ostalim:

 • usklađuje propise i certificiranje
 • razvija jedinstveno zrakoplovno tržište EU-a,
 • donosi tehnička pravila u zrakoplovstvu,
 • certificira vrste i sastavne dijelove zrakoplova,
 • odobrava poduzeća koja projektiraju, proizvode i održavaju aeronautičke proizvode,
 • pruža sigurnosni nadzor i potporu državama članicama EU-a (primjerice u letačkim operacijama i upravljanju zračnim prometom),
 • promiče europske i svjetske sigurnosne standarde,
 • surađuje s međunarodnim dionicima na unapređivanju sigurnosti u Europi (primjerice na popisu zračnih prijevoznika sa zabranom letenja, tzv. „EU-ovu sigurnosnom popisu zračnih prijevoznika”).

Struktura

EASA ima pet uprava:

 • Izvršna uprava – obuhvaća glavnog inženjera, odjel komunikacije i kvalitete, pravni odjel,
 • Strategije i upravljanje sigurnošću – sigurnosne informacije i razina sigurnosti, strategije i programi, međunarodna suradnja,
 • Certificiranje – certificiranje, validacija i naredbe o plovidbenosti zrakoplova, zaštita okoliša, dijelovi i uređaji, sigurnosni nadzor poduzeća za projektiranje aeronautičkih proizvoda,
 • Uprava za standarde letačkih operacija – odgovorna za standardizaciju (nadzor na nacionalnoj razini) i izradu propisa o održavanju, letačkim operacijama, posadama zrakoplova i medicinskim aspektima, upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi te aerodromima,
 • Uprava za resurse i potporu – financiranje i nabava, ljudski resursi, informacijska tehnologija, usluge za podnositelje zahtjeva, poslovne usluge.

Korisnici

Europski i međunarodni sektor civilnog zrakoplovstva:

 • europska nadležna tijela civilnog zrakoplovstva,
 • zračni prijevoznici i aviokompanije,
 • europski proizvođači i konstruktori zrakoplova i njihovih dijelova,
 • poduzeća za održavanje,
 • privatni i komercijalni piloti,
 • odobrene organizacije za osposobljavanje,
 • zrakoplovno-medicinski centri,
 • kontrolori zračnog prometa i pružatelji usluga u zračnoj plovidbi,
 • zračne luke.

Zrakoplovi i aeronautički proizvodi za koje je nadležna:

 • srednje veliki i veliki mlazni zrakoplovi,
 • turboelisni zrakoplovi,
 • laki zrakoplovi,
 • zrakoplovi s rotirajućim krilima (helikopteri, žiroplani),
 • laki sportski i rekreativni zrakoplovi (baloni, jedrilice, zračni brodovi, civilne bespilotne letjelice),
 • motori, propeleri, simulatori letenja,
 • određeni vojni zrakoplovi (primjerice transportni zrakoplov A400M).
Vidi također
Kontaktni podaci

Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost(EASA)

Kontaktni podaci

Adresa

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Faks
+49 221 8999 099
Back to top