European Union website, the official EU website

Europska agencija za sigurnost zračnoga prometa

Europska agencija za sigurnost zračnoga prometa

Europska agencija za sigurnost zračnoga prometa agencija je Europske unije koja ima specifične regulatorne i izvršne zadatke u području sigurnosti zračnoga prometa. Agencija predstavlja ključni dio u strategiji Europske unije za uspostavu i održavanje visoke ujednačene razine sigurnosti zračnoga prometa u Europi.

Agencija ima dvostruku zadaću. Pruža stručnu tehničku podršku Europskoj komisiji u izradi nacrta propisa o sigurnosti zračnoga prometa u različitim područjima te daje svoje mišljenje pri sklapanju relevantnih međunarodnih sporazuma.

Povrh toga, Agencija ima ovlasti obavljati određene izvršne zadatke u vezi sa sigurnošću zračnoga prometa, kao što su certificiranje aeronautičkih proizvoda i organizacija uključenih u njihovo projektiranje, proizvodnju i održavanje.

Ta djelatnost certificiranja pridonosi usklađivanju sa standardima plovidbenosti i zaštite okoliša.

Agencija certificira proizvode za ukupni civilni zračni promet, uključujući opći i poslovni zračni promet. Važno je primijetiti da njene odgovornosti i ovlasti ne uključuju zaštitu zračnoga prometa (sprečavanje nezakonitih djelovanja usmjerenih protiv civilnoga zračnog prometa, npr. otmica zrakoplova). To je u nadležnosti država članica koje primjenjuju zakonodavstvo Zajednice.

Zakonodavna tijela Zajednice već su odlučila da će se ovlasti Agencije dugoročno postupno proširivati na sva druga područja sigurnosti zračnoga prometa, a posebno na zrakoplovne operacije i izdavanje dozvola zrakoplovnomu osoblju. Prvo proširenje djelokruga rada Agencije na zrakoplovne operacije, izdavanje dozvola zrakoplovnomu osoblju i ovlaštenje zračnih prijevoznika iz trećih zemalja uređeno je Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008.

Europska agencija za sigurnost zračnoga prometa osnovana je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1592/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2002. (SL L 240, 7.9.2002. koja je stavljena izvan snage Uredbom (EZ) br. 216/2008).

Godina osnivanja: 15. lipnja 2002.

Izvršni direktor: Patrick Ky

Kontaktni podaci: 

Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost(EASA)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel: 
+49 221 8999 000
Faks: 
+49 221 8999 099