an tAontas Eorpach

Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA)

Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA)

Forbhreathnú

 • Ról: sábháilteacht agus cosaint an chomhshaoil a chinntiú san eitlíocht shibhialta san Eoraip
 • Stiúrthóir: Patrick Ky
 • Comhaltaí: 27 mBallstát + an Íoslainn, Lichtinstéin, an Eilbhéis, an Iorua
 • Comhpháirtithe: Údaráis Eorpacha eitlíochta sibhialta
 • Bliain a bunaithe: 2002
 • Líon na mball foirne: 840
 • Suíomh: Köln (an Ghearmáin)
 • Suíomh gréasáin: Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA)

Is ar an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA) atá an cúram sábháilteacht agus cosaint an chomhshaoil a chinntiú san aeriompar san Eoraip.

A ndéanann sé

Ar chúraimí EASA tá:

 • rialúcháin agus deimhniú a chomhchuibhiú
 • margadh aonair eitlíochta an Aontais a fhorbairt
 • rialacha teicniúla eitlíochta a dhréachtú
 • aerárthaí agus comhpháirteanna a dheimhniú de réir cineáil
 • comhlachtaí a fhaomhadh a dhearann, a mhonaraíonn agus a chothabhálann táirgí aerloingseoireachta
 • maoirseacht sábháilteachta a chur ar fáil do thíortha den Aontas (e.g. maidir le hoibríochtaí air, bainistiú aerthráchta)
 • caighdeáin sábháilteachta idir Eorpach agus domhanda a chur chun cinn
 • oibriú le geallsealbhóirí idirnáisiúnta chun an tsábháilteacht a fheabhsú san Eoraip (e.g liosta aershábháilteachta an Aontais – liosta de na hoibreoirí a bhfuil cosc orthu).

Struchtúr

Tá 5 Ard-Stiúrthóireacht in EASA:

 • An Ard-Stiúrthóireacht Feidhmiúcháin – ina bhfuil an príomhinnealtóir, an roinn chumarsáide agus chailíochta agus an roinn dlí
 • An straitéis agus bainistíocht sábháilteacha – éirim agus feidhmíocht sábháilteachta, an straitéis agus cláir, comhar idirnáisiúnta
 • Deimhniú – treoracha deimhniúcháin, bailíochtaithe agus aeracmhainneachta le haghaidh aerárthaí, an chomhshaoil, comhpháirteanna agus fearas, maoirseacht sábháilteachta ar chomhlactaí deartha aerloingseoireachta
 • Ard-Stiúrthóireacht na gcaighdeán eitlíochta – caighdeánú (maoirseacht náisiúnta) agus déanamh rialacha maidir le cothabháil, aeroibríochtaí, foireann an eitleáin agus leigheas, seirbhísí bainistithe aerthráchta/loingseoireacht, aeradróim
 • Ard-Stiúrthóireach na n-acmhainní agus na tacaíochta – maoiniú agus soláthar, acmhainní daonna, ríomhaireacht, seirbhísí iarrthóirí, seirbhísí corparáideacha

Iad sin a bhaineann leas as

Pobal na heiltíochta sibhialta san Eoraip agus lasmuigh di:

 • Údaráis Eorpacha eitlíochta sibhialta
 • aeroibreoirí agus aer línte
 • Monaróirí/dearthóirí Eorpacha aerárthaí agus comhpháirteanna
 • comhlachtaí cothabhála
 • píolótaí tráchtála agus príobháideacha
 • eagraíochtaí oiliúna faofa
 • ionaid aerleighis
 • rialtóirí aerthráchta agus seirbhísí aerloingseoireachta
 • aerfoirt

Aerárthaí agus táirgí aerloingseoireachta atá cumhdaithe:

 • scairdeitleáin mhóra agus mheánmhéide
 • aerárthaí turbascairde
 • aerárthaí éadroma
 • aerárthaí sciathán rothlach (héileacaptair, gíreitleáin)
 • aerárthaí éadroma spóirt (balúin, faoileoirí, aerlonga, ladrainn shibhialta)
 • innill, liáin, ionsamhlóirí eitiltí
 • roinnt aerárthaí míleata (e.g. an t-aeriompróir A400M)
Féach freisin
Sonraí teagmhála

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta(EASA)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Teileafón
+49 221 8999 000
Facs
+49 221 8999 099
Back to top