Euroopan Unioni

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

Perustiedot

 • Tehtävä: Turvallisuuden ja ympäristönsuojelun varmistaminen Euroopan siviili-ilmailualalla
 • Pääjohtaja: Patrick Ky
 • Jäsenet: EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Sveitsi ja Norja
 • Kumppanit: Euroopan siviili-ilmailuviranomaiset
 • Perustettu: 2002
 • Henkilöstömäärä: 840
 • Sijainti: Köln (Saksa)
 • Verkkosivusto: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA vastaa turvallisuuden ja ympäristönsuojelun varmistamisesta Euroopan lentoliikenteessä.

Tehtävät

EASA:n tehtäviin kuuluvat:

 • sääntelyn ja sertifioinnin yhdenmukaistaminen
 • EU:n ilmailualan sisämarkkinoiden kehittäminen
 • ilmailutoiminnan teknisten sääntöjen laatiminen
 • ilma-alusten ja niiden komponenttien tyyppihyväksyntä
 • ilmailutuotteita suunnittelevien, valmistavien ja huoltavien yritysten hyväksyntä
 • ilmailun turvallisuusvalvonta ja turvallisuuteen liittyvä tuki EU-maille (esim. lentotoiminta, ilmaliikenteen hallinta)
 • eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten turvallisuusstandardien edistäminen
 • yhteistyö kansainvälisten sidosryhmien kanssa turvallisuuden parantamiseksi Euroopassa (esim. ns. musta lista, joka sisältää kaikki EU:ssa kielletyt lentoyhtiöt).

Rakenne

EASA muodostuu viidestä osastosta:

 • Hallinto – pääinsinööri, viestintä- ja laatuyksikkö, oikeudellinen yksikkö
 • Strategia ja turvallisuuden hallinta – ilmailutoimintojen turvallisuustiedot ja turvallisuustaso, strategia ja ohjelmat, kansainvälinen yhteistyö
 • Sertifiointi – ilma-alusten, osien ja laitteiden sertifiointi, validointi ja lentokelpoisuusmääräykset sekä ympäristöhyväksyntä, ilmailutekniikan suunnitteluyritysten turvallisuusvalvonta
 • Lentostandardit – huoltoa, lentotoimintaa, lentohenkilöstöä ja lääketieteellisiä vaatimuksia, ilmaliikenteen hallintaa ja lennonvarmistuspalveluja sekä lentopaikkoja koskeva standardointi (kansallinen valvonta) ja sääntöjen laatiminen
 • Resurssit ja tuki – rahoitus ja hankintasopimukset, henkilöstöhallinto, tietotekniikka, hakijapalvelut, yritys- ja yhteisöpalvelut

Hyötyjät

Eurooppalaiset ja kansainväliset siviili-ilmailun toimijat:

 • siviili-ilmailuviranomaiset
 • lentotoiminnan harjoittajat ja lentoyhtiöt
 • ilma-alusten ja niiden osien eurooppalaiset valmistajat ja suunnittelijat
 • huoltoyritykset
 • liikennelentäjät ja yksityislentäjät
 • hyväksytyt koulutusorganisaatiot
 • ilmailulääketieteen keskukset
 • lennonjohtajat ja lennonvarmistuspalvelut
 • lentoasemat

Viraston toimivalta-alue:

 • keskiraskaat ja raskaat suihkukoneet
 • potkuriturbiinikoneet
 • kevyet ilma-alukset
 • pyöriväsiipiset ilma-alukset (helikopterit, autogirot)
 • kevyet harrasteilma-alukset (kuumailmapallot, purje- ja liitolentokoneet, ilmalaivat ja miehittämättömät siviili-ilma-alukset)
 • moottorit, potkurit, lentosimulaattorit
 • eräät sotilasilma-alukset (esim. A400M-monikäyttöilmakuljetuskone)
Ks. myös
Yhteystiedot

Euroopan lentoturvallisuusvirasto(EASA)

Yhteystiedot

Osoite

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

P.
+49 221 8999 000
F.
+49 221 8999 099
Back to top