Euroopa Liit

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

Ülevaade

 • Ülesanded: Ohutuse ja keskkonnakaitse tagamine Euroopa tsiviillennunduses
 • Direktor: Patrick Ky
 • Liikmed: ELi 28 liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Šveits, Norra
 • Partnerid: Euroopa tsiviillennundusametid
 • Asutatud: 2002
 • Töötajad: 840
 • Asukoht: Köln (Saksamaa)
 • Veebisait: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) vastutab ohutuse ja keskkonnakaitse tagamise eest Euroopa lennutranspordis.

Tegevusvaldkonnad

EASA ülesanded on järgmised:

 • eeskirjade ja sertifitseerimise ühtlustamine;
 • ELi ühtse lennundusturu väljatöötamine;
 • tehniliste lennunduseeskirjade koostamine;
 • õhusõidukite ja komponentide tüübisertifitseerimine;
 • lennundustooteid projekteerivate, tootvate ja käitavate ettevõtete heakskiitmine;
 • ohutusjärelevalve ja toetuse pakkumine ELi riikidele (nt lennutegevuse ja lennuliikluse korraldamise osas);
 • Euroopa ja ülemaailmsete ohutusstandardite edendamine;
 • koostöö rahvusvaheliste huvirühmadega ohutuse parandamiseks Euroopas („must nimekiri“, kuhu kuuluvad ELis keelatud lennuettevõtjad).

Struktuur

EASA koosneb viiest direktoraadist:

 • täidesaatev direktoraat – peainsener, teabe- ja kvaliteediosakond ning õigustalitus;
 • strateegia ja ohutusjuhtimine – ohutusteave ja -tase, strateegia ja programmid, rahvusvaheline koostöö;
 • sertifitseerimine – sertifitseerimine, kinnitamine ja lennukõlblikkust käsitlevad ettekirjutused õhusõidukitele, keskkond, osad ja seadmed, lennundustooteid projekteerivate ettevõtete ohutusjärelevalve;
 • lennustandardite direktoraat – vastutab standardimise (riiklik järelevalve) ja hooldust käsitlevate eeskirjade kehtestamise, lennutegevuse, õhusõidukite meeskondade ja meditsiinilise personali, lennuliikluse korraldamise / aeronavigatsiooniteenuste ning lennuväljade eest;
 • ressursside ja tugiteenuste direktoraat – finantsküsimused ja hanked, inimressursid, infotehnoloogia, taotlejatele suunatud teenused, ettevõtetele suunatud teenused.

Kasusaajad

Euroopa ja rahvusvaheline tsiviillennundus:

 • Euroopa tsiviillennundusametid;
 • lennuettevõtjad;
 • õhusõidukite ja nende osade tootjad/projekteerijad Euroopas;
 • hooldusettevõtjad;
 • ameti- ja erapiloodid;
 • sertifitseeritud koolitusorganisatsioonid;
 • lennundusmeditsiini keskused;
 • lennujuhid ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad;
 • lennujaamad.

Hõlmatud on järgmised õhusõidukid ja lennundustooted:

 • keskmise suurusega ja suured reaktiivlennukid;
 • turbopropellerõhusõidukid;
 • kerged õhusõidukid;
 • tiivikõhukid (helikopterid, gürokopterid);
 • kerged sportõhusõidukid (õhupallid, purilennukid, õhulaevad, mehitamata tsiviilõhusõidukid);
 • mootorid, propellerid, lennusimulaatorid;
 • osad sõjaväe õhusõidukid (nt transpordilennuk A400M).
Vaata ka …
Kontaktandmed

Euroopa Lennundusohutusamet(EASA)

Kontaktandmed

Aadress

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Faks
+49 221 8999 099
Back to top