Ευρωπαϊκή Ένωση

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA)

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη
 • Διευθυντής: Patrick Ky
 • Μέλη: τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία
 • Εταίροι: οι ευρωπαϊκές αρχές πολιτικής αεροπορίας
 • Έτος ίδρυσης: 2002
 • Αριθμός υπαλλήλων: 840
 • Τόπος: Κολονία (Γερμανία)
 • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρώπη.

Τι κάνει

Ο ρόλος του EASA περιλαμβάνει τα εξής:

 • εναρμόνιση των κανονιστικών ρυθμίσεων και της πιστοποίησης
 • ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς αερομεταφορών της ΕΕ
 • εκπόνηση τεχνικών κανόνων αεροπλοΐας
 • πιστοποίηση τύπου αεροσκάφους & κατασκευαστικών στοιχείων
 • έγκριση εταιρειών που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και συντηρούν αεροναυτικά προϊόντα
 • εποπτεία της ασφάλειας και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη της ΕΕ (π.χ. όσον αφορά τις αεροπορικές δραστηριότητες, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας)
 • προώθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων ασφαλείας
 • συνεργασία με διεθνείς φορείς για τη βελτίωση της ασφάλειας στην Ευρώπη (π.χ. ευρωπαϊκός κατάλογος ασφάλειας πτήσεων - κατάλογος απαγορευμένων αερομεταφορέων).

Δομή

Ο EASA αποτελείται από 5 διευθύνσεις:

 • Εκτελεστική Διεύθυνση: περιλαμβάνει τον προϊστάμενο μηχανικό, το τμήμα επικοινωνίας και ποιότητας, το νομικό τμήμα
 • Στρατηγική και διαχείριση της ασφάλειας: πληροφορίες και επιδόσεις όσον αφορά την ασφάλεια, στρατηγική και προγράμματα, διεθνής συνεργασία
 • Πιστοποίηση: πιστοποίηση, επικύρωση και οδηγίες αξιοπλοΐας για τα αεροσκάφη, περιβάλλον, εξαρτήματα και συσκευές, εποπτεία της ασφάλειας για τις εταιρείες αεροναυτικού σχεδιασμού
 • Διεύθυνση πτητικών προτύπων: τυποποίηση (εθνική εποπτεία), θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων για τη συντήρηση, τις πτητικές λειτουργίες, το ιπτάμενο και ιατρικό προσωπικό, τις υπηρεσίες διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας, τα αεροδρόμια
 • Διεύθυνση πόρων και υποστήριξης: χρηματοδότηση και δημόσιες συμβάσεις, ανθρώπινοι πόροι, ΤΠ, υπηρεσίες προς τους αιτούντες, υπηρεσίες προς τις εταιρείες

Ποιοι ωφελούνται

Η ευρωπαϊκή και η διεθνής κοινότητα πολιτικής αεροπορίας:

 • οι ευρωπαϊκές αρχές πολιτικής αεροπορίας
 • οι αερομεταφορείς και οι αεροπορικές εταιρείες
 • οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές/σχεδιαστές αεροσκαφών και εξαρτημάτων
 • οι εταιρείες συντήρησης
 • οι χειριστές εμπορικών και ιδιωτικών αεροσκαφών
 • οι εγκεκριμένοι οργανισμοί κατάρτισης
 • τα αεροϊατρικά κέντρα
 • οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας
 • οι αερολιμένες

Αεροσκάφη και αεροναυτικά προϊόντα που καλύπτονται:

 • τα μεσαία και μεγάλα αεριωθούμενα
 • τα ελικοστροβιλοκινητήρια αεροσκάφη
 • τα ελαφρά αεροσκάφη
 • τα αεροσκάφη περιστρεφόμενων πτερύγων (ελικόπτερα, γυροπλάνα)
 • τα ελαφρά αεροσκάφη για αθλητισμό (αερόστατα, ανεμόπτερα, αερόπλοια, μη στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη)
 • οι κινητήρες, οι έλικες, οι προσομοιωτές πτήσης
 • ορισμένα στρατιωτικά αεροσκάφη (π.χ. το μεταγωγικό αεροσκάφος A400M)
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας(EASA)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Τηλ
+49 221 8999 000
Φαξ
+49 221 8999 099
Back to top