Evropská unie

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)

Přehled

 • Úloha: Zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí v oblasti civilního letectví v Evropě
 • Ředitel: Patrick Ky
 • Členové: 27 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko
 • Partneři: evropské úřady pro civilní letectví
 • Rok zřízení: 2002
 • Počet zaměstnanců: 840
 • Sídlo: Kolín nad Rýnem (Německo)
 • Internetové stránky: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) je odpovědná za zajištění bezpečnostiochrany životního prostředí v letecké dopravě.

Náplň činnosti

Mezi úkoly agentury patří:

 • harmonizace předpisů a certifikace
 • vývoj jednotného trhu EU v oblasti letectví
 • vypracování technických pravidel v oblasti letectví
 • typové osvědčení letadel a komponentů
 • schvalování společností, které zajišťují konstrukci, výrobu a údržbu leteckých výrobků
 • bezpečnostní dohled a podpora pro země EU (např. v oblasti řízení letového provozu)
 • prosazování evropských a světových bezpečnostních norem
 • spolupráce s mezinárodními aktéry s cílem zlepšit bezpečnost v Evropě (např. seznam zakázaných leteckých provozovatelů – tzv. černá listina).

Struktura

EASA se skládá z 5 ředitelství:

 • výkonné ředitelství – zahrnuje hlavního inženýra, odbor komunikace a kvality, právní oddělení
 • strategie a řízení bezpečnosti – bezpečnostní zpravodajství a výkonnost, strategie a programy, mezinárodní spolupráce
 • certifikace – vydávání osvědčení, ověřování a příkazy k zachování letové způsobilosti letadel, životního prostředí, součástky a přístroje, dohled nad bezpečností u konstrukčních leteckých společností
 • letové standardy – normalizace (vnitrostátní dohled) a stanovování pravidel pro údržbu, letový provoz, posádky letadel a lékařské záležitosti, uspořádání letového provozu, letové navigační služby, letiště
 • zdroje a podpora – finance a zadávání veřejných zakázek, lidské zdroje, IT, služby pro uchazeče, podnikové služby

Pro koho znamená přínos

Subjektům civilní letecké dopravy v Evropě i ve světě:

 • evropským úřadům pro civilní letectví
 • provozovatelům letecké dopravy a leteckým společnostem
 • evropským výrobcům a konstruktérům letadel a jejich součástek
 • společnostem provozujícím údržbu letadel a letišť
 • obchodním a soukromým pilotům
 • schváleným výcvikovým organizacím
 • leteckým zdravotním střediskům
 • pracovníkům letového provozu a letových navigačních služeb
 • letištím

Letadla a letecké výrobky

 • středně velká a velká letadla
 • turbovrtulová letadla
 • lehká letadla
 • helikoptéry, vírníky
 • lehká sportovní letadla (balony, kluzáky, vzducholodi, civilní bezpilotní letouny)
 • motory, vrtule, letové simulátory
 • některé vojenské letouny (např. A400M airlifter)
Viz také
Kontaktní údaje

Evropská agentura pro bezpečnost letectví(EASA)

Kontaktní údaje

Adresa

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Back to top