European Union website, the official EU website

Европейска агенция за авиационна безопасност

Европейска агенция за авиационна безопасност

Европейската агенция за авиационна безопасност е агенция на Европейския съюз, която изпълнява специфични регулаторни и изпълнителни дейности в областта на авиационната безопасност. Агенцията представлява основен механизъм от стратегията на Европейския съюз за осъществяване и поддържане на единно ниво на авиационна безопасност в Европа.

Дейността на агенцията се изпълнява в две направления. Осигурява техническа експертиза на Европейската комисия чрез съдействие при изготвянето на правилата за въздушна безопасност в различните области, както и дава своя технически принос при обобщаване на международните спогодби.

В допълнение към това, Агенцията има правомощията да изпълнява специфични изпълнителни дейности, свързани с авиационната безопасност, като сертифицирането на въздухоплавателни продукти и организации, занимаващи се с техния дизайн, производство и поддръжка.

Тези дейности по сертификация осигуряват придържане към стандарти за летателна годност и опазване на околната среда.

Европейската агенция за авиационна безопасност сертифицира повсеместно продукти от гражданската авиация, включващи пътническа и бизнес авиация. Важно е да се отбележи,че нейната компетенция не включва авиационна сигурност (предотвратяване на незаконни действия срещу гражданската авиация, като например отвличане). Тази дейност се осъществява чрез общественото право, прилагано от страните членки.

Законодателният съвет на Общността вече е взел решение, че в дългосрочен план, компетенциите на агенцията трябва прогресивно да бъдат разширени във всички сфери на авиационната безопасност, oособено при въздушни операции и лицензиране на авиационен персонал. Първата стъпка към разширяване обхвата на дейностите на агенцията, свързани с въздушни операции, лицензиране на авиационен персонал и трети страни оператори, бе направена чрез Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г.

Европейската агенция за авиационна безопасност e създадена чрез Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и Съвета от 15 юли 2002 г. ( OJ L 240, 7.9.2002 отменен с Регламент (ЕО) № 216 на Европейския парламент и на Съвета от 2008 г.)

Създадена: 15 юли 2002 г.
Изпълнителен Директор Патрик Ky

Координати за връзка: 

Европейска агенция за авиационна безопасност(ЕААБ)

Координати за връзка

Адрес: 

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Тел: 
+49 221 8999 000
Факс: 
+49 221 8999 099