Uniunea Europeană

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles, a devenit operațională la data de 1 ianuarie 2006.

Misiunea sa este să implementeze diverse componente a peste 15 programe finanțate de UE în domeniile educației și formării profesionale, cetățeniei active, tineretului, audiovizualului și culturii.

Reunirea acestor programe sub o siglă unică permite o gestionare coordonată și le oferă beneficiarilor o gamă completă de servicii.

Deși are propria identitate juridică, EACEA se află sub autoritatea a patru direcții generale ale Comisiei Europene: Educație și Cultură (EAC), Migrație și Afaceri Interne (HOME), Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (CNET) și Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO). Acestea răspund în continuare de programarea, evaluarea și elaborarea politicilor.

EACEA se ocupă de majoritatea aspectelor care țin de gestionarea programelor: elaborarea cererilor de propuneri, selectarea proiectelor și semnarea acordurilor privind proiectele, gestiunea financiară, monitorizarea proiectelor (rapoarte intermediare și finale), comunicarea cu beneficiarii și realizarea de controale la fața locului.

Subprogramele gestionate de agenție sunt centralizate și vin în sprijinul proiectelor tehnice, care nu implică luarea de decizii politice.

Brian HOLMES
Director

Date de contact: 

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură(EACEA)

Date de contact

Adresă: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top