Unjoni Ewrope

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA), li tinsab fi Brussell, ilha operattiva mill-1 ta’ Jannar 2006.

Il-missjoni tagħha hi li timplimenta numru ta’ elementi ta' aktar minn 15-il programm iffinanzjat mill-Komunità u azzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, iċ-ċittadinanza attiva, iż-żgħażagħ, l-awdjoviżiv u l-kultura.

L-għaqda ta’ dawn il-programmi taħt bandiera waħda tippermetti l-koordinazzjoni tat-tmexxija u tipprovdi l-benefiċjarji tal-programm b’servizz komprensiv.

Filwaqt li l-aġenzija għandha l-identità legali tagħha, jibqa’ l-fatt li tirrispondi għal erba' Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea: Edukazzjoni u Kultura (EAC), Migrazzjoni u Affarijiet Interni (HOME), Netwerks tal-Komunikazzjoni, Kontenut u Teknoloġija (CNECT) u Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni Ċivili (ECHO), li huma responsabbli għall-ipprogrammar, l-evalwazzjoni u l-ħruġ tal-politiki.

L-aġenzija għandha f'idha ħafna mill-aspetti maniġerjali tal-programmi, inkluż it-tfassil tas-sejħiet għall-proposti, l-għażla tal-proġetti u l-iffirmar tal-ftehimiet tal-proġetti, it-tmexxija finanzjarja, is-superviżjoni tal-proġetti (rapporti intermedjarji, rapporti finali); il-komunikazzjoni mal-benefiċjarji; u kontrolli fuq il-post.

L-elementi tal-programmi mmaniġġjati mill-aġenzija huma ċentralizzati u jappoġġjaw proġetti tekniċi, li ma jinvolvux it-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi.

Is-Sur Brian HOLMES
Id-Direttur

Dettalji ta' kuntatt: 

l-Aġenzija Eżekuttiva ta’ l-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura(EACEA)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top