Eiropas Savienība

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra, kas atrodas Briselē, sāka savu darbību, 2006. gada 1. janvārī.

Tās uzdevums ir īstenot atsevišķas sadaļas no vairāk nekā 15 ES finansētām programmām un pasākumiem, kas pieņemti izglītības un mācību, jaunatnes, aktīvas pilsonības, audiovizuālajā un kultūras jomā.

Apvienojot šīs programmas zem viena jumta, var koordinēt to pārvaldību un nodrošināt visaptverošus pakalpojumus to saņēmējiem.

Lai gan aģentūrai ir atsevišķas juridiskas personas statuss, tā ir pakļauta četriem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem: Izglītības un kultūras ĢD (EAC), Migrācijas un iekšlietu ĢD (HOME), Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD (CNECT) un Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ĢD (ECHO), kuri joprojām atbild par plānošanu, novērtēšanu un politikas izstrādi.

Aģentūras ziņā ir lielākā daļa aspektu, kas ir saistīti ar programmu pārvaldību, proti, priekšlikumu konkursu sagatavošana, projektu atlase un projektu īstenošanas līgumu parakstīšana, finanšu vadība, projektu pārraudzība (starpposma un noslēguma ziņojumi), saziņa ar finansējuma saņēmējiem un pārbaudes uz vietas.

Tās programmu sadaļas, kuras pārvalda aģentūra, ir centralizētas un atbalsta tehniskus projektus, kas neietver politisku lēmumu pieņemšanu.

Braiens Holmss (Brian Holmes)
Direktors

Kontaktinformācija: 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra(EACEA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top