Europos Sąjunga

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA), kurios būstinė yra Briuselyje, veikia nuo 2006 m. sausio 1 d.

Jos užduotis – įgyvendinti įvairias daugiau kaip 15-os Bendrijos finansuojamų programų ir iniciatyvų dalis švietimo ir mokymo, aktyvaus pilietiškumo, jaunimo, audiovizualinės veiklos ir kultūros srityse.

Paskyrus už šias programas vieną atsakingą instituciją galima koordinuoti jų valdymą, o asmenims, kuriems tos programos skirtos, teikti visapusiškas paslaugas.

Nors vykdomoji agentūra turi savo juridinį statusą, ji yra atskaitinga keturiems Europos Komisijos generaliniams direktoratams – Švietimo ir kultūros (EAC), Migracijos ir vidaus reikalų (HOME), Ryšių tinklų, turinio ir technologijų (CNECT), Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos (ECHO), kurie išlieka atsakingi už programų rengimą, vertinimą ir politikos skelbimą.

Vykdomoji įstaiga tvarko daugumą programos valdymo reikalų – rengia kvietimus teikti paraiškas, atrenka projektus ir pasirašo projektų, finansinio valdymo ir projektų stebėjimo (tarpinės, galutinės ataskaitos) sutartis, palaiko ryšius su programų naudos gavėjais, atlieka patikrinimus vietoje ir kt.

Visos programų dalys, kurios priklauso vykdomosios įstaigos kompetencijos sričiai, yra centralizuoti ir paramos techniniai projektai, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų.

Brian HOLMES
Direktorius

Kontaktiniai duomenys: 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga(EACEA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top